Архів номерів

Том 30 (69). № 3 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Полищук М.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИГРАВИТАЦИОННОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Кологойда А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ ВАЛИКІВ ТА БАРАБАНІВ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ieremenko O.I., Zubok T.O.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASPECTS OF GRANULATION OF ENERGETIC WILLOW TREE

Кужельний Я.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ОДИНИЧНИМ АБРАЗИВНИМ ЗЕРНОМ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Skyrda I.І.
THE BEHAVIOR-BASED APPROACH FOR REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SWARM CONTROL IN DYNAMIC ENVIRONMENT

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кимстач О.Ю.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УТОЧНЁННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Kyryk V.V.
GENETIC METHOD FOR OPTIMAL RECONFIGURATION OF THE POWER DISTRIBUTION NETWORKS

ПРИЛАДИ

Єгоров А.Д., Єгоров В.А., Єгоров С.А., Сінельніков І.Є.
УДОСКОНАЛЕНІ МЕТОДИКИ ОБРОБКИ ДАНИХ В ОПТИЧНИХ СПЕКТРОМЕТРАХ

Иценко А.И., Шевченко А.И., Богдан Г.А.
КОНТРОЛЬ ОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В МАТЕРИАЛАХ ИЗ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Цокота М.В.
ФОТОРЕГЕНЕРАЦІЇ ХРОНІЧНИХ РАН ІЗ ВИПРОМІНЮВАННЯМ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бугайов М.В.
ЧАСТОТНО-ЧАСОВИЙ МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ ЗІ СТРИБКОПОДІБНОЮ ЗМІНОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ В СКЛАДНІЙ СИГНАЛЬНІЙ ОБСТАНОВЦІ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Булгакова І.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ РОЗРОБКИ 3D-ТУРІВ СОЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА БАХМУТА

Герасін О.С., Козлов О.В., Кондратенко Ю.П., Скакодуб О.С.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ГУСЕНИЧНОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ

Говорущенко Т.О., Медзатий Д.М., Боднар М.А.
КОМПЕНСАТОРНА МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SQUARE

Grygorchuk G.V., Oliynyk A.P., Grygorchuk L.I.
THE RESEARCH OF THE MODEL DEFORMATION PROCESS OF ROTATING OBJECTS

Добаріна О.В., Беглов К.В.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС

Дудатьєв А.В., Войтович О.П., Миронюк В.В.
МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Злепко С.М., Тимчик С.В., Криворучко І.О., Паламарчук М.І.
ВИБІР ІНФОРМАТИВНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ

Іродов В.Ф., Шаптала Д.Є.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРУБЧАСТОГО ГАЗОВОГО НАГРІВАЧА, РОЗТАШОВАНОГО У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ КАНАЛІ

Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б.
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА RAD STUDIO ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

Лошак К.Р., Ложечніков В.Ф.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО БАКА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Мартынюк Е.А., Беглов К.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА НА КАЧЕСТВО ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ПВД

Нікулін Д.С., Ложечніков В.Ф.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЖН ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС З РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000

Орлов А.И.
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА С РАЗРАБОТКОЙ УЧЕБНОГО СТЕНДА

Повхан І.Ф.
ЗАДАЧА АПРОКСИМАЦІЇ ВИБІРКИ ДИСКРЕТНИХ НАБОРІВ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Полушкін Є.М., Лисюк Г.П.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ В ДЕАЕРАТОРІ

Приходько Н.В., Макарова Л.М., Кудін О.О.
НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ У СУДНОБУДІВНИХ ПРОЕКТАХ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНОГО НОРМАЛІЗУЮЧОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЖОНСОНА

Романюк О.Н., Абрамчук І.В., Кирилащук С.А., Романюк С.О.
МОДЕЛЮВАННЯ СПЕКУЛЯРНОГО СКЛАДНИКА КОЛЬОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНО-КОРЕКТНИХ МОДЕЛЕЙ ВІДБИВНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ

Сичило А.А., Беглов К.В., Лисюк Г.П.
МОДЕЛЮВАННЯ АСР ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС З ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «Т»

Терещенко Д.О.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОПОВІТРЯНОГО ТРАКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОТЛА

Терлецький В.О., Лисюк Г.П.
МОДЕЛЮВАННЯ АСР ТЕМПЕРАТУРИ ПАРУ ЗА РЕДУКЦІЙНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС ВВЕР 1000 МВТ

Улицкая Е.О., Лысюк А.П., Костюкова О.Н.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ВОДЫ С РАЗРАБОТКОЙ УЧЕБНОГО СТЕНДА

Улицкая Е.О., Широкова А.Н.
НАСТРОЙКИ РЕЛЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПРИМЕРЕ КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ АЭС: ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КД

Furtat I.E., Furtat Yu.O.
METHOD OF INCREASING AUTOMATED SYSTEMS’ RELIABILITY AND EFFICIENCY USING ADAPTIVE USER INTERFACES AND DOMAIN MODELS BASED ON THE USERS’ COGNITIVE CHARACTERISTICS AND WORK PROCESS’ SPECIFICS

Chernetchenko D.V.
A NOVEL METHOD OF PREPROCESSING AND SPIKE ENCODING OF ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGNAL FOR MULTI-STABLE SPIKING NEURONAL NETWORKS APPLICATION

Чорнофостова К.В., Лисюк Г.П.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ В БАЦІ ДЕАЕРАТОРА ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС ІЗ ВВЕР-1000

Шадура О.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАКЕТУ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ GEANTV ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ

Яременко В.С., Тарасенко М.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ