Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: технічні науки

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

ISSN: 2663-5941 (Print), 2663-595X (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук зі спеціальностей: 144. Теплоенергетика, 161. Хімічні технології та інженерія, 172. Телекомунікації та радіотехніка) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1), 121. Інженерія програмного забезпечення, 123. Комп’ютерна інженерія, 126. Інформаційні системи та технології, 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275. Транспортні технології (за видами) відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського