Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: технічні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 22895-12795Р від 11.08.2017 року

ISSN: 2663-5941 (Print), 2663-595X (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук (спеціальності: 144. Теплоенергетика, 161. Хімічні технології та інженерія, 172. Телекомунікації та радіотехніка) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського