Том 35 (74) № 2

Том 35 (74). № 2, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Сайчук О.В., Потоскаєв О.М.
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАНОСТРУКТУРНОГО БЕМІТУ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Сушин І.О., Лисенко О.І.
УНІВЕРСАЛЬНА МЕТОДИКА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕНСОРІВ СПРЯМОВАНОЇ ДІЇ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Батюк С.Г., Васянович В.М., Ворошилов А.І.
СТРУКТУРНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ ПРОГРАМНО-ЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Батюк С.Г., Мар’янський М.О., Салівон Д.В., Федоров Д.Д.
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З СТРУКТУРНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ І ЦИФРОВИМИ ДВІЙНИКАМИ

Батюк С.Г., Семенов А.Д.
КАСКАДНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ПРОМИСЛОВОЇ ТОПКИ

Бейрак Д.Я., Вакалюк Т.А.
ПІДХОДИ ДО ДЕКОМПОЗИЦІЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ У ПОБУДОВІ МІКРОСЕРВІСНИХ СИСТЕМ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Бєляков Р.О.
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЇ НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бугаєва Л.М., Абрамова А.О., Крамаренко Д.П.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ У МІКРОРЕАКТОРІ

Василенко В.М., Карпенко М.І., Скибінський А.С., Гуйда О.Г.
АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА ОБМЕЖЕНЬ LOW-CODE ПЛАТФОРМ НА ПРИКЛАДІ WEBFLOW.COM

Hladka O.M., Karpovich I.M., Sabaniuk A.Yu.
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR ANALYSIS OF STOCK MARKET DYNAMICS

Гончаров Д.С., Гончарова Н.В., Кандиба І.О.
АРХІТЕКТУРА БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Дьячук Т.С., Шкрябець В.І., Тіменко А.В., Голуб Т.В.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ГЕНЕРАЦІЇ ЗАВДАНЬ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ З ПРОГРАМУВАННЯ

Єремєєв І.С., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КАТАСТРОФ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАСЛІДКІВ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС ТА ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ У КРИМУ

Купін А.І., Косей М.П.
ОГЛЯД АРХІТЕКТУРИ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ТА АЛГОРИТМІВ РОЙОВОГО ІНТЕЛЕКТУ

Лісовець С.М., Ківа І.Л., Гуйда О.Г.
НЕРУЙНІВНИЙ АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ І ІНШИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОВІСНИХ ТКАНИН: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Олещенко Л.М.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ ПЛАТФОРМИ YOUTUBE

Петренко Д.В., Протасов А.Г.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩЕННЯ АВТОНОМНОСТІ МОБІЛЬНИХ КОЛІСНИХ РОБОТІВ

Пилипенко В.О., Шевченко В.В., Гуменюк Т.C.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

Рувінська В.М., Тройніна А.С.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ (МЕТОДИКА) РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ КОМБІНАТОРНИХ ІГОР: ПРОДОВЖЕННЯ

Савіцький Р.С., Петрук О.О.
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ ВЕБДОСТУПНОГО ІГРОВОГО СИМУЛЯТОРУ

Слабінога М.О., Пашковський Б.В., Афанасьєв Б.О.
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З ПОПУЛЯРНИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

Сокульський О.Є., Топольськов Є.О., Жданова Ю.Д.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖМАШИННОГО ЗВ’ЯЗКУ «М2М» ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Stelmakh N.V., Mastenko І.V.
CLASSIFICATION AND DETECTION OF DEFECTS IN TUBULAR PRODUCTS USING MACHINE VISION

Стешенко Я.В., Протасов А.Г.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ АСФАЛЬТНО-БЕТОННИХ ПОКРИТТІВ

Ушкаренко О.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Фант М.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕКСТРАКТИВНИХ АНОТАЦІЙ

Чернишова О.О., Домашенко С.В., Домашенко Д.Г.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЕНЕРГЕТИКА

Риндюк Д.В., Степанченко А.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯНОГО ЦИКЛОНА ДЛЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Рудик М.А., Доросевич В.С
СТЕНДОВІ ВИПРОБУВАННЯ НАТУРНОЇ ДВОЗОННОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ

МЕТАЛУРГІЯ

Єфімова В.Г., Смірнов О.М., Горюк М.С., Карпухін Є.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОВЩИНИ ПІНОКЕРАМІЧНИХ ФІЛЬТРІВ НА ВИДАЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ З РОЗПЛАВУ АЛЮМІНІЮ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Витяганець В.С., Пітак І.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ТА КОНСТРУКЦІЇ ШАХТНОЇ ПЕЧІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВАПНА

Глуховський В.В., Глуховський І.В.
УДАРОМІЦНІ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОЛОКОН

Лесік С.М., Іваненко І.М.
КОМПОЗИТНИЙ НІКЕЛЬ-ФЕРИТОВИЙ КАТАЛІЗАТОР ГІДРОЛІЗУ БОРОГІДРИДУ НАТРІЮ

Обушенко Т.І., Толстопалова Н.М., Сангінова О.В., Мацюк К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛОТАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Trembus I.V., Mykhailenko N.V., Hondovska A.S.
USED PULPING LIQUORS APPLICATION IN ОXIDATIVE – ORGANOSOLVENT TECHNOLOGY OF STRAW CELLULOSE PRODUCTION

ТРАНСПОРТ

Биковець Н.П.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІООБРОСТАННЯ КОРПУСУ СУДНА НА ДИНАМІКУ РУХУ СУДНА

Бондаренко Ю.А.
СТРУКТУРА ТА ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКА

Вінюков-Прощенко А.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Кириченко Г.І., Бердниченко Ю.А., Бердниченко Є.О., Юр'єв О.В.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ: ВІД ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ДО СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Кузьменко В.С., Гузь А.М., Кузьменко О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА МОРСЬКОМУ СУДНІ

Кучма О.С.
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ Й АВТОМАТИЗАЦІЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ У ПУНКТАХ СПОЛУЧЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Ловська А.О., Мурад’ян А.О., Рукавішников П.В., Демидюков О.В.
АНАЛІЗ МІЦНОСТІ КРИШКИ ЛЮКА УНІВЕРСАЛЬНОГО НАПІВВАГОНА ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ В НЬОМУ КОНТЕЙНЕРІВ

Ловська А.О., Павлюченков М.В., Тесленко А.В.
АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕНОСТІ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ НАПІВВАГОНА ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ В НЬОМУ ГУСЕНИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Лук’янченко О.Ю., Підгорний М.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Петров Л.М., Кішянус І.В., Лисий О.В., Верпівський С.М., Малиновський О.А., Нікішин В.А., Шелухін С.В.
РОБОТ «ГЕРЕЦЬ» ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОХОДІВ В МІННИХ ПОЛЯХ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ

Шпак Н.Г., Літачевський В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ТА МИТНО-БРОКЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА УМОВАХ АУТСОРСИНГУ

Шумило О.М.
ТЕХНІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ МОРСЬКОГО СУДНА

БУДІВНИЦТВО

Арінушкіна Н.С., Грищенко Т.М.
УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ЕЛЕКТРОНІКА

Карягін Г.Є., Корнєв В.П.
ВИМІРЮВАЛЬНО-СИГНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС СЕЙСМІЧНОГО ТИПУ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Рудик А.В., Рудик В.А.
ВПЛИВ ПОХИБОК НАЛАДКИ ВЕРСТАТУ НА ПОХИБКИ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

Маринін Д.Л.
МЕТОДИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ