Том 34 (73) № 6

Том 34 (73). № 6, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Petryk V.O., Trubachev S.I., Kolodezhnyi V.A.
STUDY OF THE CONTACT ZONE IN WIRE POTENTIOMETERS

Petryk V.O., Trubachev S.I., Kolodezhnyi V.A.
DETERMINING THE FORCE OF IMPACT OF THE BRUSH ON THE COIL IN WIREWIRE POTENTIOMETERS

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Burkovskiy Ya.Yu., Zinkovsky Yu.F.
DIGITAL POTENTIOMETER-CONTROLLED PROGRAMMABLE INSTRUMENTATION AMPLIFIER

Демиденко О.А., Лебедев Д.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОСОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМАХ З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

Сайко В.Г., Наритник Т.М., Криволапов Я.В., Криволапов Г.Я.
СПОСІБ РОЗВАНТАЖЕННЯ ТРАФІКУ ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ НА БАЗІ НИЗЬКООРБІТАЛЬНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА БПЛА

Semenov A.O., Pinaiev B.O., Khloba A.A., Shurkhal M.Yu., Olkhovych V.M.
MULTIBAND GRAPHIC EQUALIZER BASED ON AMPLIFYING STAGES WITH THE INCLUSION OF A BANDPASS FILTER IN THE FEEDBACK LOOP

Сушин І.О., Буткевич Г.Ю.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗВ’ЯЗНОСТІ ВУЗЛІВ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ УМОВІ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ МЕРЕЖІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АЕРОПЛАТФОРМ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Антощук С.Г., Іванова О.М.
ПІДХІД ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ПРИХОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ДАНИХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ FPGA-КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Baryshych L.M.
OVERVIEW OF MIXED STRATEGIES IN STACKELBERG EVOLUTIONARY GAME THEORY APPROACH OF POPULATION CONTROL-CASE OF POPULATION GROWTH CONTROL

Бешлей М.І., Пастух В.А., Бешлей Г.В., Андрущак В.С., Климаш М.М.
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Haitan О.M., Kurylekh A.S., Havrylko D.D.
GENDER-SENSITIVE ANALYSIS OF THE STATE OF THE IT INDUSTRY IN UKRAINE

Гладка О.М., Карпович І.М., Сех О.Б.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУДІВЕЛЬНОГО МАГАЗИНУ

Довбиш І.О., Муравйов О.В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ЛІДЕРА РОЮ ВІД РІВНЯ АВТОНОМНОСТІ БПЛА

Заболотний О.В., Ходєєв А.А.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ГОМОГЕННОСТІ ВОДНО-ПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Котенко М.М., Вакалюк Т.А.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ МІКРОСЕРВІСНИХ КОМПОНЕНТІВ

Лісовець С.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ В КОНТУРІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ПРИВОДОМ ПРОМИСЛОВОГО МАНІПУЛЯЦІЙНОГО РОБОТА ПО ПОЛОЖЕННЮ

Макарова Л.М., Латанська Л.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ МОВОЮ PYTHON З ВИКОРИСТАННЯМ DJANGO REST FRAMEWORK

Олещенко Л.М., Трушина Д.В.
ПРОГРАМНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Петросян А.Р.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРТОВОГО КОМП’ЮТЕРА БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Пилипенко Ю.М., Куприєнко П.Д., Кисельов В.Б.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН В БЕЗҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Рувінська В.М., Тройніна А.С.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ (МЕТОДИКА) РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ КОМБІНАТОРНИХ ІГОР: ПЕРШІ КРОКИ

Sukhaniuk I.S., Potapova K.R., Nalyvaichuk M.V., Vovk L.B.
TEXT SUMMARIZATION BASED ON TOPICRANK METHOD AND TEXT-TO-TEXT TRANSFORMER NEURAL NETWORK

Темчур В.С., Баган Т.Г.
МЕТОДИ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Yue Zheng, Robotko S.P., Chenjian Dong, Jianjun Wang, Ravliuk V.V., Topalov A.M.
CLOUD-BASED GPS SIGNAL PROCESSING OF THE DRONE USING RASPBERRY PI AND PIXHAWK 6C FLIGHT CONTROLLER

Chumachenko S.M., Popel V.A.
UZASADNIENIE NAUKOWE METOD WYKORZYSTYWANIA BEZZAŁOGOWYCH KOMPLEKSÓW LOTNICZYCH W ZAPOBIEGANIU SYTUACJI AWARYJNEJ

ЕНЕРГЕТИКА

Безродний М.К., Тесленко О.І., Притула Н.О., Дерій В.О., Сліжевський К.Д.
ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОНАСОСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Волощук В.А., Некрашевич О.В., Богза М.С., Гікало П.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ТИПУ «ВОДА-ВОДА»

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кривошеєва В.С., Федоскіна С.В., Кириленко М.І., Майзеліс А.О.
УМОВИ СПІВОСАДЖЕННЯ CU, NI I ZN В ПОЛІЛІГАНДНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ

Спасьонова Л.М., Суббота І.С., Готорук А.Є.
ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Силка І.М., Кривчик М.А., Матиящук О.В., Ющенко Н.М., Павлюченко О.С.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРИГОТУВАННЯ СОУСІВ-ДРЕСІНГІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ТРАНСПОРТ

Боровик С.С., Кравченко О.А., Стеба А.А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ВАНТАЖОПОТОКУ ФЕРОСПЛАВІВ З УКРАЇНИ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Грушевська Т.М., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А., Карпенко А.А., Солтис І.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Дакі О.А., Войченко Т.О., Штрибець В.В., Маннапова О.В., Рященко О.І.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ ПІДШИПНИКІВ ВАЛОПРИВОДУ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ

Дакі О.А., Войченко Т.О., Штрибець В.В., Рященко О.І.
МЕТОД КОНТРОЛЮ ДВОХВАЛЬНОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСУ ШВИДКІСНИХ СУДЕН З ЧАСТКОВО ЗАНУРЕНИМИ ГВИНТАМИ

Доля К.В., Доля О.Є.
СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРШРУТІВ

Кириллова В.Ю., Кириллова О.В.
ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ

Мельник О.М.
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ОБРОБКИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПАЛУБНИХ ВАНТАЖІВ

Mukovska D.
RESULTS OF SIMULATION STUDIES OF THE TRANSPORT AND PRODUCTION SYSTEM OF WASTE RECYCLING IN THE CONDITIONS OF A METALLURGICAL ENTERPRISE

Петренко О.І.
КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

Petrov LM., Kishianus I.V., Verpivskyi S.M., Malinovskyi O.A., Nikishyn V.A., Sheluhin S.V.
CONSTRUCTION POSSIBILITIES WITH VARIABLE UNDERCARRIAGE GEOMETRY

Пліта Л.Л., Іваненко В.М., Федунов В.М., Трофименко І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРОВАНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Пліта Л.Л., Трофименко І.В., Шевченко А.П., Іваненко В.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА ПРОНИКНОСТІ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ВАНТАЖУ В РАЗІ ЗАТОПЛЕННЯ ВІДСІКУ СУДНА

Стрелко О.Г., Грушевська Т.М., Бердниченко Ю.А., Римша О.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ У ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОМУ ВУЗЛІ

Фоменко Г.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ У МІСТАХ

Чимшир В.І., Тірон-Воробйова Н.Б., Шик Е., Малий В.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ БАЛАСТУ ТА ЙОГО ЗАЛИШКІВ ІЗ ШЛАМОВИХ ЦИСТЕРН МОРСЬКИХ СУДЕН

БУДІВНИЦТВО

Чичуліна К.В., Щур-Дунець О.І., Щур-Дунець О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ЖОРСТКИХ ВУЗЛІВ РАМНИХ КАРКАСІВ

ГЕОДЕЗІЯ

Гунько І.С.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GOOGLE EARTH ДЛЯ ПОБУДОВИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ СИТУАЦІЇ

ЕЛЕКТРОНІКА

Арсенюк Д.О., Зіньковський Ю.Ф.
МОДЕЛЬ БЕЗМОСТОВОГО КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ КОНФІГУРАЦІІЇ “TOTEM POLE” З ВИКОРИСТАННЯМ ШИРОКОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

Лукʼянюк С.В.
СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЮВАНОГО ВИРОБНИЦТВА У ЕЛЕКТРОННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ