Том 34 (73) № 5

Том 34 (73). № 5, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Gahramanov S.A.
APPLІCATІON OF ІNFORMATІON TECHNOLOGІES ІN CARRYІNG OUT SPATІAL ІDENTІFІCATІON OF MOTOR VEHІCLES

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Petryk V.O., Trubachev S.I., Kolodezhnyi V.A.
DETERMINATION OF STRESS-STRAIN STATE OF SHELLS TAKEN INTO ACCOUNT OF STRINGERS AND FRAMES

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Бойко С.М., Котов О.Б., Іщенко С.О., Гладкий Ю.М., Шарипенко Ю.В., Гвоздік С.Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН МАЛОЇ АВІАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Довбиш І.О., Муравйов О.В., Галаган Р.М., Богдан Г.А., Момот А.С.
СИЛОВІ УСТАНОВКИ ТА ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ СУЧАСНИХ БПЛА

ПРИЛАДИ

Романюк В.А., Стародубцев С.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕРНИХ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Адаменко І.О., Лисенко О.М.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ДЕТЕКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Губар В.Г., Лисенко О.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕТЕКТУВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ РОЗРОБЛЮВАНОГО РІШЕННЯ

Кононова І.В., Дубина В.О.
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДЛИШКОВОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Могилевич Д.І., Хміль Р.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Осадчук О.В., Ліхашорський С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В АКТИВНИХ НВЧ ФІЛЬТРІВ І МЕТОДИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ

Романов О.І., Бурлака Г.Ю.
УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ SDN З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЕРА RYU

Сбоєв Р.Ю., Могилевич Д.І.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТІЙКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Соколов К.А.
ВІЗУАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОРОВОГО АПАРАТУ ТА ОСОБЛИВОСТЯХ СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ

Хапченко О.В., Лисенко О.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТИФЛОТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ НА БАЗІ СМАРТФОНУ

Шмігель Б.О., Григоренко О.Г.
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бєляков Р.О., Фесенко О.Д.
УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВУЗЛОВИМИ РЕСУРСАМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ КЛАСУ MANET

Бурау Н.І., Осовцев А.В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ МОБІЛЬНОГО МІНІ-РОБОТА НА МІСЦЕВОСТІ ЗІ СКЛАДНИМ ПРОФІЛЕМ

Вакалюк Т.А., Янчук В.М., Морозов Д.С., Зубрицький В.В., Новіцька І.В.
ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛІТИКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вдовичин Т.Я., Пазюк Р.І.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Глухова Н.В.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ З ПОВЕРХНІ РІДИННОФАЗНОГО ОБ’ЄКТУ

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Сіденков Г.Г.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ОСНОВІ МЕТОДУ ФЛЕТЧЕРА-РІВСА

Корнієнко Б.Я., Нестерук А.О.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ГРАНУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

Коростельов А.С., Гученко М.І., Перекрест А.Л., Самойлов А.М., Вадурін К.О.
АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ БАЗОВАНОЇ НА ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ПІДПРИЄМСТВА З ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Levkin D.A., Zhernovnykova O.A., Synyavina Yu.V., Levkin A.V.
VARIABILITY OF THE CHOICE OF THE MATHEMATICAL MODELS IN APPLIED SECURITY PROBLEMS

Лихошерстов Д.О., Лебедев Д.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ СУРДОПЕРЕКЛАДУ

Лісовець С.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ПІД-РЕГУЛЯТОРА В КОНТУРІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ПРИВОДОМ ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА

Ляшенко О.М., Кирийчук Д.Л., Дзюба А.В., Фролова М.Е., Прачик В.В.
ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ З ОБЛІКУ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ

Maidan M.V.
IOT DEVICES PROCESSORS SYNTHESIS IN EDGE COMPUTING: APPROACH ANALISES

Олещенко Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ SPARK ТА МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ R ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Omechenko V.V., Rolik O.I.
INTEGRATION OF PROACTIVE AND REACTIVE APPROACHES TO SCALING IN KUBERNETES

Павленко В.П., Дроздюк В.А.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДАЛЬНЬОГО РАДІУСА ДІЇ

Потрашкова Л.В., Літвінова О.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ З ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Пулеко І.В., Побережна М.О., Кравченко С.М., Дмитренко І.А.
РІШЕННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПОЄДНАННЯ СЛУЖБИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ AZURE ТА РОЗРОБЛЕНОГО ВЕБ-ДОДАТКУ

Редько І.В., Яганов П.О., Зилевіч М.О.
КОНЦЕПТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРОГРАМУВАННЯ

Сікора О.В., Кобильник Т.П.
JAVA ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ

Скілков Н.В.
АНАЛІЗ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАЧ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Соломчак О.В., Николайчук М.Я., Соломчак А.О.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ СТАТКОМ В МЕРЕЖАХ З ВІТРОВИМИ ТА СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ

Стаценко Д.В., Стаценко В.В., Злотенко Б.М., Демішонкова С.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Fomin O.O., Krykun V.A., Orlov A.A., Tataryn O.V., Litynskyi V.V.
MATHEMATICAL MODELS OF SOFTWARE QUALITY ASSURANCE FOR INTERPRETATION OF DYNAMIC NEURAL NETWORKS

Хазанович Ю.Ю., Киричук Ю.В., Черепанська І.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ КРОКУЮЧИХ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ

Хорошевська І.О., Алєксєєва І.Д.
СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Чумаченко С.М., Попель В.А.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Яровий О.В., Завгородній В.В., Мухін О.В.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ АГЕНТАМИ НА ОСНОВІ МЕРЕЖОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ

ЕНЕРГЕТИКА

Абдулін М.З., Куник А.А.
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

Боянівський В.П., Трокоз Я.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ ЛАМІНАРНІЙ ПЛІВКОВІЙ КОНДЕНСАЦІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ ВСЕРЕДИНІ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ТРУБНИХ ТЕПЛООБМІННИКАХ

Дульський А.І., Сторожук М.С.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сірий О.А., Кобилянська О.О.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СТАЛОСТІ ГОРІННЯ В СТАБІЛІЗАТОРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ПРЯМОТОЧНИХ ПАЛЬНИКОВИХ СИСТЕМ

МЕТАЛУРГІЯ

Тесленко О.І., Куц Г.О.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМІЩЕННЯ КОКСУ В ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Андріянова М.В., Головенко В.О., Руднєва Л.Л., Сухий К.М.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ КАШТАНУ КІНСЬКОГО З ПОДАЛЬШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЇЇ В РЕЦЕПТУРІ КРЕМУ ДЛЯ РУК

Воробйова В.І., Хрокало Л.А., Віннічук Е.В., Кравченко Ф.Е., Федулова В.С., Васильєв Г.С., Скиба М.І.
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСТРАКТУ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ НА ОСНОВІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЕВТЕКТИЧНОГО РОЗЧИННИКА, ЇХ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТОКСИЧНІСТЬ

Drobyazko A.A., Linyucheva O.V., Byk M.V.
OBTAINIG AND STUDY AN OPTICAL PROPERTIES OF BLACK COATINGS ON ALUMINUM ALLOYS

Майзеліс А.О.
КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МУЛЬТИШАРОВИХ ПОКРИТТІВ [(CU-ZN)БАЗ/(CU-ZN)ДОД]N

Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Копилов С.О., Близнюк О.В., Кривобок Р.В.
СУЧАСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БРОНЕЗАХИСТУ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Святненко Р.С., Маринін А.І., Шевченко О.Ю., Позняк О.М., Літвинчук С.І.
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРЕЧАНОГО ТА АКАЦІЄВОГО МЕДУ

ТРАНСПОРТ

Войцеховський В.С., Борець І.В., Валько А.М., Габріелова Т.Ю.
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКАМИ АВІАКОМПАНІЙ

Кириллова О.В., Кириллова В.Ю.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВОГО ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кунда Н.Т.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАЛИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИТРАТ НА МІЖНАРОДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Фомін О.В., Баранов І.О., Мірошникова М.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РЕСУРСУ ЙОГО БАЗОВИХ ЧАСТИН

Шибаєв О.Г., Коскіна Ю.О., Кравченко О.А., Акімов К.С.
ВАНТАЖОПОТОКИ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПОРТАХ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Шкурко Є.Л., Безклубна Н.Л.
ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ