Том 34 (73) № 4

Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Корчинський В.М., Козарь І.О.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЇ СИГНАЛІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛАХ З АДИТИВНИМ ШУМОМ

Сайко В.Г., Наритник Т.М.
МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА БАЗІ ЛІТАЮЧОЇ МЕРЕЖІ БПЛА

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Богдан Г.А., Глущенко М.О.
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Василенко В.М., Карпенко М.І., Пуцик М.С., Гуйда О.Г.
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Волошин В.С., Омелянюк А.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ EVIEWS ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Гейко О.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ВЕРИФІКАЦІЮ ТА ВАЛІДАЦІЮ

Derman V.A., Kruhliak H.V.
MATHEMATICAL MODEL FOR SELECTING PRIORITIES FOR INDICATORS OF THE MONITORING SYSTEM OF TECHNOGENIC, NATURAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS

Жеребець О.М.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ДАТЧИКІВ LORA, BLE І WIFI НА БАЗІ СИСТЕМИ РОЗУМНИХ РЕЧЕЙ

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Марченко В.А., Бараненко Ю.В.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ВЕБ-САЙТІВ

Кондратець В.О., Мацуй А.М., Федотова М.О., Хлєбніков М.В.
МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І КОМПОЗИЦІЇ В МЕТОДОЛОГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ ПОДРІБНЕННЯМ-КЛАСИФІКАЦІЄЮ РУД

Куликовська Н.А., Руденко В.В., Тіменко А.В., Шкарупило В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗБИРАННЯ ДОДАТКІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗРОБЛЕННЯ

Марчук Г.В., Левківський В.Л., Марчук Д.К., Муковоз В.C.
ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАТ-БОТУ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ CHATGPT

Мовчан К.О.
РИЗИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ЕПОХУ РОБОТОТЕХНІКИ

Oleshchenko L.M., Moshenskyi A.O.
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL INDICATORS MONITORING AND ANALYSIS BASED ON ESP8266 CONTROLLER

Пахомова В.М., Квочка М.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК КАТЕГОРІЇ PROBE ЗАСОБАМИ БАГАТОШАРОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Поліщук С.М.
ЛАНДШАФТ ЗАГРОЗ СПУФІНГУ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВРАЗЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сікора О.В.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стаценко Д.В., Стаценко В.В., Злотенко Б.М., Романюк Є.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Чепурна О.Є., Баландіна Н.М.
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У РІЗНИХ СФЕРАХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Яровий О.В., Завгородній В.В.
РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ АГЕНТАМИ

ЕНЕРГЕТИКА

Пантєлєєва І.В., Шматько Н.М., Глушко А.В.
ВИДИ ІННОВАЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Сірик А.О., Євтушенко О.В.
ВПЛИВ ВИКИДІВ КОТЛОАГРЕГАТІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стринада П.С., Соломаха А.С.
ГІДРОДИНАМІКА ЗА ПРОТИТЕЧІЇ ПЛІВКИ РІДИНИ ТА ГАЗУ У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ТРУБІ

Ярошевич М.В., Соломаха А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДО-ПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОБУТОВИХ КОТЛІВ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Андріянова М.В., Головенко В.О., Лінькова О.В.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЛЕЙ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ВІД ДІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ

Бондаренко С.Г., Василькевич О.І., Абрамова А.О.
ВДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛІЙ

Денисенко А.М., Черьопкіна Р.І.
ВИКОРИСТАННЯ ЛУЖНО-СУЛЬФІТОГО СПОСОБУ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ПАВЛОВНІЇ

Дрозд О.В.
ЕКСПЕРТИЗА ВІДХОДІВ РУЙНАЦІЇ НА ОСНОВІ ОЗНАК СТРУКТУРНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕЦИКЛІНГУ

Yeremeyev I.S., Dychko A.O., Remez N.S., Kyselov V.B., Minaieva Yu.Yu., Ometsynska N.V.
MEASURING, FORECASTING AND MONITORING SUSTAINABILITY OF BIOCHEMICAL WASTEWATER TREATMENT IN WAR PERIOD

Кравченко C.О., Мірошниченко Д.В., Чеботарьов А.М., Туркіна О.В., Чаплянко С.В., Приплоцький С.І., Лебедєв В.В., Грушецький В.О.
ВИЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА З ПОРІВНЯННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ГАСІННЯ КОКСУ

Мовчанюк О.М.
ТЕХНОЛОГІЯ БАШМАЧНОГО ПРЕСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

Пилипенко Т.М.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНІКА КОСМЕТИЧНОГО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Спасьонова Л.М., Бондарчук О.Ю., Мокієнко А.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДІОКСИДОМ ХЛОРУ ТА ГІПОХЛОРИТОМ НАТРІЮ

Толстопалова Н.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ФЛОТАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ (ІІІ)

Трус І.М., Твердохліб М.М., Гомеля М.Д., Макаренко І.М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕМБРАН ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ХЛОРИДІВ З ВОДИ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ромащук О.М.
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

ТРАНСПОРТ

Василенко І.В., Яременко В.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ ЗА РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ

Кiрсанова В.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ДЛЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Кунда Н.Т., Огійчук О.В.
АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Кучма О.С.
ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВАНТАЖНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Маляренко Д.Л.
ВРАХУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗМІНІ ВАНТАЖОПОТОКІВ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ромах В.Л.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ

Чуйко С.П., Кравченко О.П., Прохорчук М.В.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВІЗНИХ ПОСЛУГ АВТОБУСАМИ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ

ЕЛЕКТРОНІКА

Осадчук Я.О., Осадчук О.В., Осадчук В.С.
ВОЛОГОЧУТЛИВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НА ОСНОВІ МДН-СТРУКТУР З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ