Том 34 (73) № 1

Том 34 (73). № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Габовда О.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГІБРИДНОГО АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Рудасьов В.Б., Якубовський О.М., Головіна О.В.
ЗУСИЛЛЯ ПРИТИСКУ ПРИ ШТАМПУВАННІ ТОНКОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ ІЗ СТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Гуриненко С.О.
КОНЦЕПТ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Бунько В.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛА АВТОНОМНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ПРИЛАДИ

Романюк В.А., Стародубцев С.О.
ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНИХ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ СНАЙПЕРАМ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бараннік В.В., Шульгін С.С., Онищенко Р.С., Ігнтатьєв О.О.
МЕТОДОЛОГІЯ КОДУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ВІДЕОСЕГМЕНТІВ В УСІЧЕНО-ПОЗИЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Новіков В.І., Фуртат О.В., Фуртат С.О.
МЕТОД АЛГОРИТМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ СТЕНДУ НАПІВНАТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МІНІДРОНУ

Сайко В.Г., Наритник Т.М., Баховський П.Ф.
МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОЇ МЕРЕЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

Сібрук Л.В., Слободян О.П., Єнчев С.В.
СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ФАЗИ ГАРМОНІЧНОГО РАДІОСИГНАЛУ НА ОСНОВІ МАГНІТООПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Гайдукевич С.В., Семенова Н.П.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

Гнатчук Є.Г., Засорнова І.О., Рей К.С.
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19

Гоменюк С.І., Козуб В.Ю.
ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ СКІНЧЕНННОГО ЕЛЕМЕНТА

Киричек Г.Г., Тягунова М.Ю., Латишев А.В.
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗШОВНОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ MIKROTIK CAPSMAN

Кишенько В.Д., Крищенко Д.О., Ромащук О.М., Горпинченко А.С.
ОЦІНКА ХАРАКТЕРНИХ ПРОЯВІВ ПОВЕДІНКИ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Кулінченко Г.В., Панич А.О., Журба В.О., Соколов С.В.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРИ ПІДІГРІВУ ГАЗУ

Левкін Д.А., Жерновникова О.А., Штонда О.Г.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ В БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Лісовець С.М., Кисельов В.Б., Ківа І.Л., Гуйда О.Г., Фуртат О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТУРУ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА ПО ШВИДКОСТІ

Марчук Д.К., Кравченко С.М., Левченко А.Ю., Лежньов І.Я.
ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ГРОШОВОЇ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛІВ

Олещенко Л.М., Вернік М.О.
ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАЕВРЕСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Falkevych V.G., Lisniak A.O.
METHODOLOGY OF CACHE INVALIDATION IN MICROSERVICES ARCHITECTURE OF THE WEB APPLICATIONS

Хазанович Ю.Ю., Киричук Ю.В., Черепанська І.Ю.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ КІНЦІВОК КРОКУЮЧОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТУ У ПРОСТОРІ

Чумаченко С.М., Кутовий О.П., Попель В.А., Гуйда О.Г., Заїка Н.В., Мурасов Р.К.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЇЇ ОБ ’ЄКТІВ ВІД БПЛА І КРИЛАТИ Х РАКЕТ

ЕНЕРГЕТИКА

Баранюк О.В., Воробйов М.В., Рябцун Р.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТИ КОТЛА ДКВР-10-13 ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТАНО-ВОДНЕВОЇ СУМІШІ ЯК ПАЛИВНОГО ГАЗУ

Босий М.В., Боса О.А., Ботнаренко В.О., Герасименко І.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОКОМПРЕСІЙНОГО ЦИКЛУ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Босий М.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ДИСОЦІАЦІЇ ГАЗОГІДРАТУ МЕТАНУ

Вербинець В.М., Шерстньов Ю.В., Сільченко С.А., Купін А.І., Осадчук Ю.Г., Савицький О.І.
АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА УМОВИ НАЯВНОСТІ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Кирисов І.Г., Михайлов Б.К., Лосенко Є.В.
ВПЛИВ ЗАТІНЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕНЬ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ НА ЇХ ПАРАМЕТРИ

Пантєлєєва І.В., Шматько Н.М.
ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У СКЛАДІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Прокопенко О.О., Антоненко Н.С., Гулей О.Б.
ВИХРОВИЙ ВИТРАТОМІР ОБ'ЄМНИХ ТА МАСОВИХ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ

Furtat I.E., Furtat Yu.O.
DETERMINING PARAMETERS AND SIMULATING THE MOVEMENT OF THE TEMPERATURE FRONT IN NON-ISOTHERMAL FILTRATION

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Золотарьова О.В.
ПОТЕНЦІОМЕТРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКЛАДАННЯ ФОСФОРВМІСНОЇ СИРОВИНИ МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ

Kutovyi D.S., Kazakov V.V.
OPTIMI ZATION OF THE GASIFICATION PROCESS OF LOW-METAMORPHOSED COAL: REGRESSION ANALYSIS

Мельник Л.І.
АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Радовенчик Я.В., Гордієнко К.Ю., Крисенко Т.В., Іваненко О.І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК МАГНІЮ З ВОДИ В ПРОЦЕСАХ ЇЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ

Римар Т.Е.
ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИННОСКЛЯНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ОТРИМАНИХ ПІД ДІЄЮ НВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Єфімова В.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ З НАСІННЯ САФЛОРУ

Фролова Н.Е., Польова О.А., Цикало Д.Ю., Віноградов В.М., Демчук П.В., Біленький П.С.
ПРО МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ АЮРВЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПРИРОДНИМИ РОСЛИННИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Ющенко Н.М., Фролова Н.Е., Шульженко В.В., Запорожець О.В., Романовський Д.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКИХ манних ПУДИНГІВ

ТРАНСПОРТ

Кириченко О.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ З РІЗНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ФОРМАМИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТУ

Коваленко Л.О.
СТАН І ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Лебідь Є.М., Лужанська Н.О., Лебідь І.Г.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Ловська А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ НА МІЦНІСТЬ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ КРИТОГО ВАГОНА

Півторак Г.В., Булишин Н.А.
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КРАУДШИПІНГУ У ЛЬВОВІ

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Осадчук М.В., Якіменко М.Л.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ТИПІВ ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Сільванська Г.Н., Карп Г.В.
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГУЛЯРНОГО КРУЇЗНОГО МАРШРУТУ

Соколова О.Є., Чередніченко К.В.
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Фомiн О.В., Козинка О.С.
ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТИПОВИХ I КОМПОЗИТНИХ КРИШОК ЛЮКIВ НАПIВВАГОНIВ

Черненко П.В.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ДІЛЯНКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ СУЧАСНИМ УСТАТКУВАННЯМ

Чупайленко О.А., Білоус М.В., Колесник Ю.О., Поліщук Р.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ І МИТНИХ РИЗИКІВ У МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

БУДІВНИЦТВО

Ніжник В.В., Савченко О.В., Добряк Д.О.
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОЖЕЖНИЙ РИЗИК

Ніжник В.В., Присяжнюк В.В., Савченко О.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИМО- ТА ТЕПЛОВИДАЛЕННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

ЕЛЕКТРОНІКА

Бурик І.П., Бібик В.В., Гричановська Т.М., Бурик М.П.
МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА З КАНАЛОМ НА ОСНОВІ МОЛІБДЕН СУЛЬФІДУ

Осадчук Я.О.
АВТВОГЕНЕРАТОРНІ МІКРОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ З БІПОЛЯРНИМ І ПОЛЬОВИМ МАГНІТОЧУТЛИВИМИ ТРАНЗИСТОРАМИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ