Том 33 (72) № 6

Том 33 (72). № 6, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Сіора О.В., Соколовський М.В., Лукашенко В.А., Данилейко О.О., Набок Т.М., Бондарєва В.І., Шамсутдінова Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОГО НАПЛАВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СКАНАТОРУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Казимиренко Ю.О., Лебедєва Н.Ю., Макруха Т.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКРИТТЯ З 65Г, НАПОВНЕНОГО АЛЮМОСИЛІКАТНИМИ МІКРОСФЕРАМИ, У СУДНОРЕМОНТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кравченко В.В., Петриченко Є.А., Кутковецька Т.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Лузан С.О., Ситников П.А.
САМОПОШИРЮВАНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Павленко В.Я.
ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КЛИНКІВ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

Павленко В.Я.
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Воловик А.Ю.
АДАПТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕСПРАВНОСТЕЙ У КАНАЛІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Омецинська Н.В., Гуйда О. Г., Вишемірська Я.С., Мінаєва Ю.Ю.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЙ TDM, WDM, UDWDM ТА СОЛІТОННИХ СИСТЕМ

Розорінов Г.М., Сірченко І.А.
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Трапезон К.О., Войналович О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PHOTO WAKE-UP ДЛЯ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗОРУ

Цяпа С.M.
МОДЕЛЬ ТРАСИ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Амбросьонок А.А., Сазонов А.Ю., Черепанська І.Ю., Лукінюк М.В.
СИСТЕМА ДЕТЕКТУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКИДІВ ХІМІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Вакалюк Т.А., Болотіна В.В.
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ОНЛАЙН-РЕСУРСУ ДЛЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Haitan О.М., Kolesnyk D.D.
3D COMPUTER GRAPHICS IN THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE CONTROL SYSTEM IN THE DGBL APPROACH

Дадиверін В.В., Фещенко І.О., Потапова К.Р., Тарасенко-Клятченко О.В., Івасенко Д.В
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ HAAR TA SVM

Ковалевський В.В., Вакалюк Т.А.
СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ РОЗРОБКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Лагута В.В., Єгоров О.Й., Доманська Г.А., Тимошенко Л.С.
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Макарова Л.М., Латанська Л.О., Давлатова Д.Х., Кольцов А.В.
ДВОФАКТОРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ МОВОЮ PYTHON З ВИКОРИСТАННЯМ DJANGO REST FRAMEWORK

Марчук Д.К., Левківський В.Л., Марчук Г.В., Голенко М.Ю.
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ДАКТИЛЬНОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ

Пахомова В.М., Мотиленко В.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ RBF ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ SMURF АТАК НА ОСНОВІ БАЗИ ДАНИХ KDDCUP

Рибальченко М.О., Маначин І.О., Потап О.Ю., Шибакінський В.І.
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ SCADA-СИСТЕМИ ТА ПРИКЛАДНОГО ПАКЕТУ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ЕНЕРГЕТИКА

Абдулін М.З., Шелешей Т.В., Беднарська І.С., Будя Ю.С., Юрчук В.С.
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОТЛОАГРЕГАТІВ КВГМ 100 ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ

Бєляновська О.А., Сухий К.М., Пустовой Г.М., Єрьомін О.О., Сухий М.К., Фролова Л.А.
КРИТЕРІЇ ПІДБОРУ РОБОЧИХ ПАР ДЛЯ АДСОРБЦІЙНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Кочмарський В.З., Костюк О.В., Тимейчук О.Ю., Куба В.В.
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ВИДІЛЕННЯ САСО3 В КВАЗІСТАЦІОНАРНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ

Середа В.В., Соломаха А.С., Притула Н.О., Швець Н.О.
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ З ВІДКРИТИМ І ЗАКРИТИМ ПОВІТРЯНИМ ЦИКЛОМ

Чередніков В.М., Череднікова О.В.
ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ГЕЛІКОПТЕРА НА ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ

МЕТАЛУРГІЯ

Тесленко О.І., Куц Г.О.
СТРУКТУРНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Батюк Л.В., Кізілова Н.М.
РОЗРОБКА, ПРИГОТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МІКРО/НАНОСУСПЕНЗІЙ: ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ

Гриценко О.М., Баран Н.М., Волошкевич П.П., Строган О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДИ МЕТАЛІЧНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ЗАКОНОМІРНОСТІ КОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ

Дістанов В.Б., Мироненко Л.С., Породнов А.О.
РОЗРОБКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ І ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ФОРМАЗАНІВ

Жданюк Н.В., Щербань В.О.
ГЕЛЕВЕ ЛИТТЯ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Коваль М.Г.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИКЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (НА ПРИКЛАДІ БАРВНИКА ДИСПЕРСНОГО ТЕМНО-СИНЬОГО З)

Лебедєв В.В., Мірошниченко Д.В., Савченко Д.О., Матюхов Д.В., Лєндич Є.С., Соловей Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІБРИДНИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ БІОГРАДАБЕЛЬНИХ ГУМІН-ПОЛІМЕРНИХ ГІДРОГЕЛЕЙ ЖЕЛАТИНУ

Нудченко Л.А., Береговий Т.О., Мережко Н.В., Свідерський В.А.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ

Savvova O.V., Zaitseva I.S., Smirnova O.L., Voronov G.K., Fesenko O.I., Pylypenko O.I.
ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF TI6AL4V TITANIUM ALLOY IN MALIC ACID SOLUTIONS

Трембус І.В., Гондовська А.С., Черьопкіна Р.І.
БЕЗХЛОРМІСТКЕ ВИБІЛЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНОСОЛЬВЕНТНОЇ СОЛОМ’ЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бажай-Жежерун С.А., Береза-Кіндзерська Л.В.
ПРИРОДНІ ХАРЧОВІ СОРБЕНТИ ЗЕРНА

Любич В.В., Желєзна В.В., Новіков В.В.
КУЛІНАРНА ЯКІСТЬ МАКАРОНІВ З ДОБАВЛЯННЯМ РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО

ТРАНСПОРТ

Кириченко Г.І., Бердниченко Ю.А., Стрелко О.Г., Антонів О.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗАЛІЗНИЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

Мурад’ян А.О., Демидюков О.В.
ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВIД

Петренко О.І.
ПРИНЦИПИ ЕРГОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Petrov L.M., Kishianus I.V., Petryk Yu.M.
STUDY OF THE FORCE LOAD OF A CAR WHEEL WHEN IT RUNS OVER AN OBSTACLE

Ярута А.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ В ПОРТАХ СВІТУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

БУДІВНИЦТВО

Арінушкіна Н.С., Грищенко Т.М.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ

Єсакова С.В., Чепурний Д.О.
РОЗРАХУНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО НАВАНТАЖЕНИХ ПАЛЬ, ЗАТИСНУТИХ У РОСТВЕРК, З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ

Коверніченко Л.М., Щерба В.В., Сизий Б.С.
ВИБІР ЗАПОВНЮВАЧИВ ДЛЯ БЕТОНУ

ЕЛЕКТРОНІКА

Переверзєв О.А., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ АЛГОРИТМІВ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХУ ОБ’ЄКТІВ В ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ