Том 33 (72) № 4

Том 33 (72). № 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Сіора О.В., Соколовський М.В., Лукашенко В.А., Данилейко О.О., Набок Т.М., Бондарєва В.І., Шамсутдінова Н.О.
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО ОПЛАВЛЕННЯ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ ПОКРИТТІВ ІЗ СПЛАВІВ, ЩО САМОФЛЮСУЮТЬСЯ

Погребова І.С., Янцевич К.В.
СТРУКТУРА ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ ЗА УЧАСТЮ ХРОМУ ТА КРЕМНІЮ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Топчій Н.В.
ПОРТАТИВНІ ТВЕРДОМІРИ: ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ

Шорнікова С.В., Кузьменко Т.М.
ВИБІР МАТЕРІАЛУ КЛИНКА ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бодак Є.Є., Лебедев Д.Ю.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Гарист А.В.
АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH

Семенов А.О., Семенова О.О., Пінаєв Б.О., Куляс Р.О., Шпильовий О.О.
ГНУЧКА ДВОХСМУГОВА LTE АНТЕНА ДЛЯ РАДІОЧАСТОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ НОСИМИХ ПРИСТРОЇВ БЕЗДРОТОВИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ І СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКАТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Батюк С.Г., Лядишев Д.К.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Батюк С.Г., Лядишев Д.К.
МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Блінцов В.С., Грудініна Г.С., Буруніна Ж.Ю., Надточий А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ РУХУ АВТОНОМНОГО НЕНАСЕЛЕНОГО ПІДВОДНОГО АПАРАТА

Вдовичин Т.Я., Лазурчак Л.В.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Волощук В.А., Жученко Л.К., Коротинський А.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСУ ВИПАЛЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ

Говорущенко Т.О., Гнатчук Є.Г.
ПРАВИЛА ТА МЕТОД ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID’19

Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Ківа І.Л.
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ АКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛАХ

Зіноватна С.Л., Тішакін М.В., Буджеліда А.Н.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРОЦЕСІВ

Кондратець В.О., Мелешко Є.В., Мацуй А.М., Абашина А.А.
СТАБІЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІЗНОРОЗМІРНОГО КУЛЬОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА РЕАЛІЗАЦІЄЮ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО СТАНУ

Лисенко О.І., Чумаченко С.М., Явіся В.С., Гуйда О.Г., Новіков В.І., Сушин І.О.
МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД МОБІЛЬНИХ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ В АЛГОРИТМАХ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ УСКЛАДНЕНИХ ТЕХНОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Oleshchenko L.M., Movchan K.О., Guida O.G., Novak D.S.
SOFTWARE METHODS FOR ANALYSIS AND FORECASTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS USING PYTHON TOOLS

Сазонов А.Ю., Чередниченко В.І., Черепанська І.Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИКИ ТА СТАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОБІЛЬНОГО КРОКУЮЧОГО ЕВАКУАЦІЙНОГО РОБОТА

Хлопенко І.М.
РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ СУДНОВОГО ДВОСТУПІНЧАСТОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА ПРИ ВЕКТОРНОМУ КЕРУВАННІ З РОБАСТНИМ РЕГУЛЯТОРОМ В КАНАЛІ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ

ЕНЕРГЕТИКА

Безродний М.К., Притула Н.О., Мішко П.І.
ОПТИМАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ПРИРОДНОЇ ВОДИ І ГРУНТУ В ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ

Босий М.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОМУ РОБОЧОМУ ТІЛІ ПРОПАНІ

Купін А.І., Осадчук Ю.Г., Савицький О.І., Шерстньов Ю.В.
ДО ПИТАННЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ПІДСТАНЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Lobodzinskiy V.Yu., Buryk M.P., Spinul L.Yu., Chybelis V.I., Illina О.A.
FEATURES OF SMART GRID TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN THE ENERGY INDUSTRY

Олійник Ю.С.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сірий О.А., Кобилянська О.О.
CFD-МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПАЛЮВАННЯ СУМІШІ МЕТАН-ВОДЕНЬ В СТРУМЕНЕВО-НІШЕВОМУ СТАБІЛІЗАТОРІ ПОЛУМ’Я

Усов А.В., Слободянюк М.В.
ВПЛИВ ФАКТОРУ ТИСКА НА ПРОЦЕС ПАЛИВОПОДАЧІ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Рудаков Д.В., Інкін О.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ВОДОВІДБОРУ ІЗ ЗАТОПЛЕНИХ ШАХТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЇХ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Sadovenko I.О., Zahrytsenko A.M., Tymoshchuk V.I., Dereviahina N.I.
HYDROMECHANICAL PARAMETERS OF SAFE COAL SEAM EXTRACTION WITHIN A ZONE OF FLOODED MINE WORKINGS EFFECT

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голуб Л.С., Ващенко Ю.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЕНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Grytsenko O.M., Baran N. M., Dulebová L., Berezhnyy B.-V.V.
THE EFFECT OF THE FILLER NATURE ON THE PROPERTIES OF HYDROGELS BASED ON POLYVINYLPYRROLIDONE COPOLYMERS

Дістанов В.Б., Мироненко Л.С., Кадочкіна В.В., Школьнікова Т.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ 4-МОРФОЛІНОНАФТАЛІМІДІВ

Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРНИХ СКЛАДІВ НОВИХ ВИДІВ ТУАЛЕТНОГО МИЛА

Жданюк Н.В., Лещенко П.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ, ТЕРМІЧНИХ ТА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНТМОРИЛОНІТУ З НАНЕСЕНИМ ШАРОМ НАНОРОЗМІРНОГО НУЛЬ-ВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бажай-Жежерун С.А., Антонюк М.М., Башта А.О.
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Каменева Н.В., Ткаченко О.Б., Манолі Т.А., Тараненко О.Г.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТКА ВИН, ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ СІРКИ, ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ

Кирпіченкова О.М., Литвинець Л.Ф.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛОДІВ БУЗИНИ ЧОРНОЇ У ВИРОБНИЦТВІ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТРАНСПОРТ

Кисельов В.Б., Лановий О.Т., Кошарний О.М.
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

Мельник О.М., Онищенко О.А., Васалатій Н.В., Корякін К.С., Пуляєв І.О., Щенявський Г.С.
ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

Miedviedieva N.A.
CONSEQUENCES OF COVID‑19 AND WARS IN UKRAINE ON CHANGES IN THE ACTIVITIES OF AIR CARRIERS

Стрелко О.Г., Торопов Б.І., Грушевська Т.М., Войцехович В.С., Поповичук Т.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА ПРОПУСКНУ СПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ

Фалович Н.М., Фалович В.А., Шевчук О.С., Попович П.В., Чорна О.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Фомін О.В., Ловська А.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЗДОВЖНЬОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ВАГОНА-ЦИСТЕРНИ ДВОХСЕКЦІЙНОГО

БУДІВНИЦТВО

Коверніченко Л.М., Сізий Б.С.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДІЛИ В ПІДГОТОВЦІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Корнило І.М.
СИСТЕМА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Луценко Ю.В., Добряк Д.О., Кравченко Н.В., Цимбалістий С.З., Савченко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ВИБУХУ ПИЛОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Якіменко М.Л., Осадчук М.В., Свірський В.В.
ПРО СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИКІВ, ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ, МЕТОДІВ І ПРОЦЕДУР ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

Чичуліна К.В.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АРМОВАНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ДВОТАВРОВИХ БАЛОК

Shyshkina О.О.
APPLICATION OF GYPSUM IN MICELLAR CATALYSIS OF PORTLAND CEMENT HYDRATION REACTIONS

ЕЛЕКТРОНІКА

Ліневич Я.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Лакида М.О.
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕМНІЄВИХ 1D НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕНСОРАХ ОСВІТЛЕННОСТІ

ПЕРСОНАЛІЇ

Шимчак Пьотр, Блінцов В.С., Бойко А.О., Буруніна Ж.Ю.
МИХАЙЛО ДОЛІВО-ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ: ОСОБИСТІСТЬ СВІТОВОГО МАСШТАБУ (до 160-річчя від дня народження науковця та 130-річчя першої передачі електроенергії трифазним струмом)