Том 33 (72) № 3

Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Хміль Н.В., Колесніков В.Г., Хміль С.І.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ РІДИН В МЕТАЛООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Яглицький Ю.К., Кириченко К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СУДНА У ЧОТИРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Семенов А.О., Семенова О.О., Пінаєв Б.О., Білик О.В., Шпильовий О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГУСТИНИ ПОТОКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА У БЛИЖНІЙ ТА ПРОМІЖНИХ ЗОНАХ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Арпентій С.П.
ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТЕЙ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ОПОРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ ВІДЕО

Вакалюк Т.А., Янчук В.М., Чижмотря О.В., Чижмотря О.Г., Гришкун Є.О., Лаговський О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МОДУЛЯ БАГАТОВАЛЮТНОСТІ ДЛЯ РУШІЯ OPENCART

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Валявська Н.О., Герасименко О.О., Калюжний О.В., Степовий А.В.
ПОШУК АНОМАЛІЙ У ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНОГО НАВЧАННЯ

Кандиба І.О., Горбань Г.В., Фісун М.Т., Ткаченко М.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МОВИ PYTHON

Касіяненко Д.В.
АУТЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ

Лубко Д.В., Шаров С.В., Зінов’єва О.Г.
ПРОЕКТУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПРИБИРАННЯ ГНОЮ НА ТВАРИННИЦЬКІЙ МОЛОЧНІЙ ФЕРМІ

Окунькова О.О.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ. ВІД ПРОСТОГО ДО СКЛАДНОГО

Проскуренко Д.М., Третяк О.В., Філіппова М.В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОДИНИЧНОГО ТА ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Хлопенко М.Я., Хлопенко І.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ СУДНОВОГО V-ПОДІБНОГО ДВОСТУПІНЧАСТОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Казимиренко Ю.О., Лебедєва Н.Ю., Макруха Т.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛЕВІЙ ПОВЕРХНІ

Лебедєв В.В., Мірошниченко Д.В., Савченко Д.О., Тихомирова Т.С.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ БІОДЕГРАДАБЕЛЬНИХ ПЛІВОК З БАКТЕРИЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Штефан В.В., Баламут Н.С., Кануннікова Н.О., Кобзев О.В.
ІМПУЛЬСНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ ХРОМОКСИДНОГО ПОКРИТТЯ НА НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ

ТРАНСПОРТ

Мельник О.М., Волянська Я.Б., Калініченко Є.В., Логінов О.В., Корякін К.С., Бурлаченко Д.А., Щенявський Г.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

ЕЛЕКТРОНІКА

Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ