Том 33 (72) № 1

Том 33 (72). № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В., Кузьма К.Т.
МОДЕЛЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ДІЛЯНОК ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ S-ПОДІБНОЇ ФОРМИ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кузьменко Т.М.
СЕРТИФІКАЦІЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Рудасьов В.Б., Якубовський О.М., Головіна О.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ

ПРИЛАДИ

Ладиженський О.В.
АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБІВ ЗІ СКЛАДНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Овчарук В.Т.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАРКУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА

Скакун О.В., Воскресенський В.Б.
ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ БЮДЖЕТНОЇ МОДЕЛІ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛОГРАФА ДЛЯ ПОТРЕБ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІСТЕ СБУ (ІЗ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Валуйський С.В., Фуртат О.В., Сушин І.О., Турчин Я.В.
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЕПІЗОДИЧНИХ РАДІОМЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА

Корчак О.В., Крутінь Я.В., Рєзніков М.І., Фелінський Г.С.
ТЕРАГЕРЦОВЕ ДЖЕРЕЛО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ЛАЗЕРНОЇ ВКР ФОТОНІКИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Абгарян Ю.С.
REMOTE DICTIONARY SERVER ЯК ОДНА ІЗ ГОЛОВНИХ СТРУКТУР МЕРЕЖЕВОГО СХОВИЩА ДАНИХ

Бабчинська Т.В., Дика А.І.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Баган Т.Г., Бунь В.П., Безуглий Р.О.
АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ НА БАЗІ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ

Головіна К.П., Касьян К.М., Касьян М.М.
РОЗРОБКА ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІТ-КУРСІВ

Долгіх А.О., Байбуз О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНСАМБЛЕВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Жученко А.І., Ситніков О.В., Губар Б.П.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ТЕПЛООБМІНУ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Валявська Н.О., Адаменко В.С., Дороговцев Є.В., Несмачний П.В.
МЕТОД АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОНТЕНТУ НА ОСНОВІ ПРОЦЕДУРНИХ АЛГОРИТМІВ

Кан Ю.Є., Ляшенко О.М., Кирийчук Д.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ МОБІЛЬНОЇ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Кваша Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ МАС ДВОКОЛІСНОГО САМОБАЛАНСУЮЧОГО РОБОТА НА ЯКІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ

Киричек Г.Г., Щетінін М.О.
УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ СЕРВЕРІВ НА ОСНОВІ ANSIBLE

Климчук І.О., Потапова К.Р., Тарасенко-Клятченко О.В.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВУКОВОГО ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВНОГО АПАРАТУ

Кунгурцев О.Б., Новикова Н.О.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Левкін Д.А.
ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ І МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Лисенко О.І., Турейчук А.М., Гуйда О.Г., Новіков В.І., Сушин І.О., Нідченко І.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СКЛАДУ СЕНСОРІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР ТА АЛГОРИТМІВ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РОЗПОДІЛЕНОГО ТЕХНОГЕННОГО ОБ’ЄКТУ

Макарова Л.М., Латанська Л.О., Нікітін О.В., Нікітіна О.Ю.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КРОС-ПЛАТФОРМНОЇ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ XAMARIN

Nevliudov I.Sh., Yevsieiev V.V., Demska N.Р., Valkivskyi Yu.І.
DEVELOPMENT OF A 3D MODEL OF A MANIPULATOR FOR MOBILE ROBOTIC PLATFORMS BASED ON UNIGRAPHICS NX

Новак Д.С., Мошенський А.О., Лісовець С.М., Гуйда О.Г., Павленко Є.Є.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ, ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ Й АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ

Похиленко О.А., Баклан І.В.
СУПРОВОДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ, ЯКІ ЕВОЛЮЦІОНУЮТЬ

Прокопенко О.О., Антоненко Н.С., Гулей О.Б.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ Й НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Сікора О.В., Вдовичин Т.Я., Ших Н.В.
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

Терейковський І.А., Кулаков Ю.О., Терейковська Л.О., Терейковський О.І.
ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОСОБИ ЗА РАЙДУЖНОЮ ОБОЛОНКОЮ ТА СІТКІВКОЮ ОКА

ЕНЕРГЕТИКА

Bednarska I.S., Sheleshei T.V., Merenher P.P., Goncharov О.V., Shakhbazov І.О.
CALCULATED EVALUATION OF QUANTITATIVE INDICATORS OF NITROGEN OXIDES WHEN USED AT DIFFERENT ENERGY INSTALLATIONS

Бєляновська О.А., Скляренко О.І., Сухий К.М., Пустовой Г.М., Сухий М.П., Прокопенко O.M., Єрьомін О.О.
УТИЛІЗАЦІЯ НИЗЬКО-ПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВОЇ КОМПРЕСОРНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Назарова І.О.
УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ДИМОВИХ ГАЗІВ КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ У ТЕПЛООБМІННОМУ АПАРАТІ КОНТАКТНОГО ТИПУ

Пуховий І.І., Назарова І.О.
БЕЗПОСЕРЕДНЄ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ БУФЕРНИХ ЗОН БУДІВЕЛЬ

Тарасов Д.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ В ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Коновал В.М., Іщенко К.С.
ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОГРАДІЄНТНОГО ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТВЕРДОГО СЕРЕДОВИЩА ПО ДОВЖИНІ ЗАРЯДУ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бакалінська О.М., Гринько А.М., Петренко Т.В., Перепелиця О.П., Петровська В.В.
ВЗАЄМОДІЯ ПОДВІЙНИХ МОЛІБДАТІВ РЗЕ Й КУПРУМУ(І) ІЗ ГІДРОГЕН ПЕРОКСИДОМ

Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М., Матвєєва А.В.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ЕМУЛЬСІЙНОГО КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ З ФІТОСТЕРОЛАМИ НА ОСНОВІ ЕМУЛЬГАТОРІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Фролова Н.Е., Макалюк К.О., Ковальова О.А., Карпенко Л.М., Залужний Т.В.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА АЮРВЕДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

Ющенко Н.М., Маринін А.І., Чернова В.Д., Савіцька А.О., Новіков В.В., Шевченко В.Ю., Плюта В.В.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУР ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ АЮРВЕДИЧНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ

ТРАНСПОРТ

Берневек Т.І., Павлова Н.Л., Тихоніна І.І.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МОРСЬКИМИ СУДНАМИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Бичковський Ю.В., Мельник О.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ ЛЮДСЬКОГО ЕЛЕМЕНТУ У СИТУАЦІЇ НАВАЛУ АБО ЗІТКНЕННЯ СУДНА ІЗ ПРИЧАЛОМ

Volkovska G.G., Zhukova S.O.
EFFICIENCY OF AVIATION TRANSPORT ENTERPRISES IN A PANDEMIC

Грищук О.К., Петрик А.В., Козлов А.К., Бура О.М.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ МІЖНАРОДНОГО СПРЯМУВАННЯ

Дакі О.А., Штрибець В.В., Трофименко А.О., Ліганенко В.В., Тришин В.В.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ СТАНУ ПІДШИПНИКІВ СУДНОВОГО ВАЛОПРОВОДУ

Дакі О.А., Штрибець В.В., Трофименко А.О., Ліганенко В.В., Тришин В.В.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Кисельов В.Б., Лановий О.Т., Кошарний О.М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Кужелович В.І., Мельніков С.М.
ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВІДТВОРЕННЯ «ІДЕАЛЬНОГО» ВОДІЯ

Урум Н.С., Трофименко І.В., Іваненко В.М., Федунов В.М., Бажак О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХВИЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Фомін О.В., Ловська А.О., Фоміна А.М., Литвиненко А.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ МОДЕРНІЗОВАНОЇ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ З КОМПОЗИТНИМИ СТІЙКАМИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛІСУ У ХЛИСТАХ

Шевчук Д.О., Маляренко Д.Л.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РЕСУРСИ АЕРОПОРТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

БУДІВНИЦТВО

Ніжник В.В., Савченко О.В., Добряк Д.О., Кравченко Н.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПОЖЕЖНИМ РИЗИКОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

ГЕОДЕЗІЯ

Язлюк Б.О., Бузіна І.М., Вітровий А.О., Гуменний М.І.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»