Том 32 (71) № 6

Том 32 (71). № 6, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Устенко І.В., Устенко А.С.
НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ АПОЛЛОНІЯ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Бойко С.М., Ножнова М.О., Стущанський Ю.В., Олійник Ю.Л., Хебда А.С., Голованов С.Л., Гусарова О.В.
ПРОБЛЕМАТИКА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Кокіза С.В., Щегельська Н.М.
БЕЗПЕКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПІЛЬНОКАНАЛЬНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ № 7 В УКРАЇНІ

Корнієнко В.І., Герасіна О.В., Гусєв О.Ю., Горєв В.М., Мацюк С.М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ МОВНОГО СИГНАЛУ В СИСТЕМІ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПО МЕРЕЖІ З ВИДІЛЕНИМИ КАНАЛАМИ

Корчак О.В., Крутінь Я.В., Рєзніков М.І., Фелінський Г.С.
МОДЕЛЮВАННЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ ВКР ПІДСИЛЮВАЧІВ ДЛЯ ТЕРАБІТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Лисенко О.І., Чумаченко С.М., Новіков В.І., Гуйда О.Г., Турейчук А.М., Сушин І.О.
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІЙ РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ

Лихошерстов Д.О., Лебедев Д.Ю.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДАКТИЛЬНОЇ-ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ СИСТЕМ СУРДОПЕРЕКЛАДУ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Галаган Р.М., Момот А.С., Протасов А.Г., Петрик В.Ф., Богдан Г.А.
ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДУЛІВ СИСТЕМИ ТЕПЛОВОЇ ДЕФЕКТОМЕТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Гнедюк В.Л.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗУМНИХ БУДИНКІВ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

Дворецький М.Л., Дворецька М.М., Фаленкова М.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Жуковський В.Р.
АНАЛІЗ КОРИСНОСТІ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ БАЗОВИМИ ФУНКЦІЯМИ КОМП’ЮТЕРА ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ГОЛОСОВИХ ПОМІЧНИКІВ

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Дроботович К.Є., Тенігін О.В., Шматко М.М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У МЕТОДАХ ФОРМАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Зайченко В.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ КОЛИВАНЬ ВОЛАТИЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НІМЕЦЬКОГО РИНКУ

Зайченко І.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ДІЄВИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ НАВЧАЛЬНИХ КОДОВИХ ПРОГРАМ

Zashcholkin K.V., Ivanova O.M., Kuznietsov M.O., Sulima Y.Y.
APPROACH TO THE AUTOMATED TEXT BORROWING ASSESSMENT BASED ON THE CLASSIFICATION OF SOURCES AND DESTINATIONS IN E-LEARNING SYSTEMS

Мальцев А.Ю.
ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ЯК ДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мозговенко А.А., Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ КЛАСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Мурасов Р.К., Чумаченко С.М., Пиріков О.В., Гуйда О.Г., Ківа І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ГРАФІВ

Oleshchenko L.M., Movchan K.О.
SOFTWARE METHODS OF GENERATING DOCUMENTATION FOR NETWORK АРІ

Омецинська Н.В., Лісовець С.М., Вишемірська Я.С., Юсипів Т.В., Жовнерчук І.В.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА ОСНОВІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ МЕТОДОМ ВІОЛИ-ДЖОНСА

Серт І.В., Беглов К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СПАЛЮВАННЯМ НЕСЕРТИФІКОВАНОГО ПАЛИВА В ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ

Сєнін Ю.І.
ЗГОРТКОВІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА ТЕКСТІВ

Царук В.В.
КОЛЬОРИЗАЦІЯ ОЦИФРОВАНОГО ЧОРНО-БІЛОГО ЗОБРАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ МЕРЕЖ

ЕНЕРГЕТИКА

Семичаєвський C.В., Свірський В.В., Алімов Б.О., Стилик І.Г.
ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МАШИННИХ ЗАЛІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Коновал В.М., Іщенко К.С.
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВІДДІЛЕННЯ МОНОЛІТНИХ БЛОКІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ВІД СКЕЛЬНОГО МАСИВУ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Загородня Д.С., Гуцько К.І., Петріна Р.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РІСТ КАЛУСНОЇ БІОМАСИ CARLINA ACAULIS

Іванченко А.В., Сорока О.В., Єлатонцев Д.О., Ткаченко Е.Е., Чупринов Є.В., Яцен Т.Г., Ревак О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦИНКУ ТА ФЕРУМУ З ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВІ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

Кіндзера Д.П., Сомар Г.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВНОГО ПИЛУ ТА ЗОЛОШЛАКУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКИХ НАПОВНЮВАЧІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Одарченко Д.М., Пенкіна Н.М., Татар Л.В., Соколова Є.Б., Скирда О.Є.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПИВА ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Петраченко Д.О., Сова Н.А., Шилко С.О., Худайбердієва К.А.
ВПЛИВ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ НА КИСЛОТНЕ ЧИСЛО ОДЕРЖАНОЇ ОЛІЇ

ТРАНСПОРТ

Берневек Т.І., Павлова Н.Л., Тихоніна І.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРІДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПОРТИ УКРАЇНИ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Білий В.А., Голіков В.А.
БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МІКРОКЛІМАТУ СУДНОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Дакі О.А., Якусевич Ю.Г., Колесник В.В., Тришин В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НА СУДНІ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ВІДМОВ

Ivannikova V.Yu., Ayrapetyan A.G.
UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) OPERATION IN UKRAINE: A REGULATIONS REVIEW

Лужанська Н.О., Сауляк Л.В., Лебідь І.Г., Мазуренко О.О., Піцик М.Г.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОПИТУ НА МИТНО-ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

Мельник О.М., Корякін К.С.
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ТОЧНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Решетков Д.М., Павлова Н.Л.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОБОТУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Сільванська Г.Н., Карп Г.В.
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СЕГМЕНТАЦІЇ КРУЇЗНИХ ЛІНІЙ

Трофименко І.В., Урум Н.С., Рященко О.І., Іваненко В.В.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ЕКОЛОГІЮ

Урум Н.С., Ліганенко В.В., Ткаченко В.В., Рященко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПИЛЮВАННЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНИМИ ФОРСУНКАМИ

Урум Н.С., Трофименко І.В., Рященко О.І., Іваненко В.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИЧИН НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ НА ЕКОЛОГІЮ І СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Якусевич Ю.Г., Колесник В.В., Тришин В.В., Дорофєєва З.Я.
МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА СУДНІ

БУДІВНИЦТВО

Volodko O.V., Rogova N.V.
METHOD OF THERMAL CALCULATION OF HEATING ROAD COVERING

ЕЛЕКТРОНІКА

Олішевський Ю.С., Яма О.С., Колесник О.Ю., Хохлов І.В., Хохлов Ю.В., Ямненко Ю.С., Мороз А.В., Леон Резник
ЗАХИСТ МІКРОКОНТРОЛЕРА ВІД ЗЧИТУВАННЯ

Хижняк І.А.
ПРИСТРІЙ ЗБОРУ ДАНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ