Том 32 (71) № 5

Том 32 (71). № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Панасюк І.В., Залюбовський М.Г.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР (ЧАСТИНА 2: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОМЕРЗАННЯ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГАЛТУВАННЯ)

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Гобатюк Т.П.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРИФАЗНИМ ІНВЕРТОРОМ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Коваленко І.В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ ВІСЕЙ ТА ВАЛІВ МЕТОДОМ БАНДАЖУВАННЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кривоносов В.Є., Василенко С.В., Скосирев В.Г.
ОЦІНКА ВПЛИВУ КЛАСІВ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ПОЧАТКОВОГО МОМЕНТУ ВИТКОВОГО ЗАМИКАННЯ В ОБМОТЦІ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

ПРИЛАДИ

Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Галаган Р.М., Муравйов О.В., Момот А.С.
БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Романюк В.А., Стародубцев С.О., Драган Ю.А., Літвінов А.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ТА ОПТОЕЛЕКТРОННОГО ОЗБРОЄННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бешлей М.І., Прислупський А.І., Бешлей Г.В.
МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ РАДІОРЕСУРСІВ ТА БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В МЕРЕЖІ 5G / NB-IOT ДЛЯ НАДАННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Гарист А.В., Білевська О.С.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРИЙМАЧІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ПРОГРАМНО-ОБУМОВЛЕНОГО РАДІО

Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Новіков В.І., Гуйда О.Г., Фуртат О.В., Юсипів Т.В.
СПОСІБ НАЛАШТУВАННЯ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ВІСІ ЧУТТЄВОСТІ МОБІЛЬНОГО СЕНСОРА

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Анищенко О.С.
СИНТЕЗ ШВИДКОДІЮЧОГО АЛГОРИТМУ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Батюк С.Г., Лобзов Н.С.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАРАБАНОВОГО КОТЛА

Батюк С.Г., Лобзов Н.С.
СТРУКТУРНЕ (ІМІТАЦІЙНЕ) МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАРАБАННОГО КОТЛА

Захарчин Н.Г., Захарчин Н.Р.
РІСТ СТРУКТУРОВАНИХ ТА НЕСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ

Зелінський Ю.П., Кравченко С.М.
РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ ВИРАЗІВ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Кваша Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКУ АТОМНОЇ СТАНЦІЇ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «Н»

Козак Є.Б.
АНАЛІЗ ДАНИХ І МАШИННЕ НАВЧАННЯ У ХМАРНИХ І ТУМАННИХ ПЛАТФОРМАХ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Мелешко М.А., Дмитренко Т.В.
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З АДАПТИВНИМ КОДУВАННЯМ МІЖ ГРУПОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ЄДИНОМУ ПРОСТОРІ

Муравйов О.В., Нижник Ю.М., Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Сєрий К.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Несук О.О., Потапова К.Р., Тарасенко-Клятченко О.В.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ АПАРАТНО ПРИСКОРЕНОГО ПІДХОДУ

Нікітенко Є.В., Омецинська Н.В., Гуйда О.Г., Лісовець С.М., Скрипка К.І.
ЧАТ-БОТ У TELEGRAM ДЛЯ ПОШУКУ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІСТІ ЧЕРНІГОВІ

Oleshchenko L.M., Medvedev M.G., Kobryn D.R., Sukalo M.L.
AGENT MODELLING SOFTWARE OF POPULATION BEHAVIOR IN EMERGENCY SITUATIONS

Пасєка Н.М., Шекета В.І., Пасєка М.С., Кулинич М.М.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТІВ GRPD ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Піткевич П.І.
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЕНОГО СХОВИЩА ДАНИХ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Шувалов Д.Р.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПЕЧІ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

ЕНЕРГЕТИКА

Беднарська І.С., Риндюк Д.В., Лементар С.Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВОЛОГОЇ ПАРИ В ГОЛОВНИХ ПАРОПРОВОДАХ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Волощук В.А., Любицький С.В., Поліщук І.А., Поліщук М.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ COLABORATORY ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

Волощук В.А., Некрашевич О.В., Гікало П.В.
ЕКСЕРГЕТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

Самойлик О.В., Ткаченко В.Ф.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У СКЛАДІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Семичаєвський С.В., Якіменко М.Л., Осадчук М.В.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВАЛІДАЦІЇ МОДЕЛІ ГОРІННЯ ТУРБІННОГО МАСЛА МАРКИ ТП-22

Шрайбер О.А., Дубровський В.В., Тесленко О.І.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Коновал В.М., Іщенко К.С.
ОЦІНКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ РУЙНУВАННЯ АНІЗОТРОПНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД СКЛАДНОЇ БУДОВИ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЇХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Zabiiaka N.A., Kanunnikova N.A., Pyrozhenko E.V., Bairachniy V.B., Tykhomyrova T.S.
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE RATE OF RELEASE OF HYDROGEN THROUGH THE INTERACTION OF AK7 ALLOY WITH ALKALINE-CHLORIDE SOLUTION

Майзеліс А.О., Пінчук Н.В., Волощук В.В.
ВПЛИВ УМОВ ОСАДЖЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ МІКРОТВЕРДІСТЬ

ТРАНСПОРТ

Бурлакова Г.Ю., Букіна М.Д.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ ПОКАЗНИКА «НАДІЙНІСТЬ» У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІД ЧАС ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Гімпель Р.М., Ткаченко В.В., Рященко О.І., Тришин В.В.
МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТУРБОВАНИХ ДВИГУНІВ ШВИДКІСНИХ СУДЕН ІЗ ЧАСТКОВО ЗАНУРЕНИМИ ГВИНТАМИ

Дакі О.А., Штрибець В.В., Ткаченко В.В., Рященко О.І.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВИХ КОТЛІВ-УТИЛІЗАТОРІВ ТЕПЛА

Дакі О.А., Якусевич Ю.Г., Колесник В.В., Тришин В.В.
ІМПУЛЬСНО-МОДУЛЯЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СУДНОВИХ СИСТЕМ

Іваненко В.М., Федунов В.М., Ліганенко В.В., Тришин В.В.
ПОБУДОВА ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НЕСЕННЯ ВАХТИ НА МОРСЬКОМУ СУДНІ

Іваненко В.М., Федунов В.М., Урум Н.С., Бажак О.В.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ

Кара І.А.
ПРИМІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Разумова К.М., Темченко О.А., Шевчук Н.А.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОЗРОБКИ ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ

Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А., Соловйова О.С., Кравченко О.В., Дорошенко М.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА РАХУНОК МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Урум Н.С., Рященко О.І., Ліганенко В.В., Бабере О.С.
МЕТОД ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА У СУДНОВОМУ ДИЗЕЛІ