Том 32 (71) № 4

Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Кірей К.О.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИЧНОГО ВІДБИТКА ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕДІАКОНТЕНТУ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Панасюк І.В., Залюбовський М.Г.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР (ЧАСТИНА 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КРИХКОСТІ)

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Соков В.М.
ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ СТІНКИ БАЛКИ ЗІ ЗЛАМОМ КРОМОК

ПРИЛАДИ

Бєлашов Ю.О., Зозуля Б.М.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВОГО ЗАВДАННЯ СНАЙПЕРОМ ВІД ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНОГО ПРИЦІЛУ

Скакун О.В., Воскресенський В.Б., Сивобородько А.В.
ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО ДЛЯ ПОТРЕБ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Блаженний Н.В.
ВПЛИВ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (КОСМІЧНОЇ РАДІАЦІЇ) НА ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ

Козюба М.М., Гребенюк А.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПІВ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЕЛЕКТРОННИХ ВИРОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕРСТАТА “PROTOMAT M60”

Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Кисельов В.Б., Новіков В.І., Гуйда О.Г., Сушин І.О.
МЕТОД РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ ЛІТАЮЧИМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ ДИНАМІЧНИМИ ЧЕРГАМИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Глухова Н.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГЕРЕНТНОГО СТАНУ РІДИНИ

Завгородній О.І., Левкін Д.А., Котко Я.М., Левкін А.В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНИХ РИЗИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Кандиба І.О.
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР КРАЩОГО СЦЕНАРІЮ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кишенько В.Д., Кучер А.Є., Крищенко Д.О., Білецький М.С.
МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ І ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ ПІД ЧАС ОЦІНКИ ПОВЕДІНКИ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ СПИРТУ

Козак Є.Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА ОСНОВІ M-АРНОГО АЛГОРИТМУ «TREE-BASED ORAM»

Коцун В.І.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ «МЕХАНІКА. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ»

Кошель А.В.
МОДУЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Макарова Л.М., Латанська Л.О., Пухалевич А.В., Приходько К.С.
НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE

Нікітенко Є.В., Омецинська Н.В., Медведєв М.Г., Гуйда О.Г., Юсипів Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА SMART-УНІВЕРСИТЕТУ

Олещенко Л.М., Мовчан К.О., Замковий І.Т.
ПРОГРАМНИЙ МЕТОД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖ SDN

Петренко М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛЯ «ISBN» ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ОБРОБКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Петросян А.Р., Петросян Р.В., Підтиченко О.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПІД-РЕГУЛЯТОРА НА БАЗІ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРУ

Петросян Р.В., Колос К.Р.
СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДНИКІВ НА БАЗІ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

Прачик В.В., Ляшенко О.М.
РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ JAVA SE 11

Сарнацький В.В., Баклан І.В.
ВПЛИВ СОЦІОДЕМОГРАФІЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ НА ОПТИМАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Стаценко Д.В., Осипенко В.В., Злотенко Б.М., Кулік Т.І., Стаценко В.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КІБЕРЗАГРОЗ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ

Ушкаренко О.О.
МЕТОД АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ВУЗЛАХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Shaptala R.V., Kyselov G.D.
VECTOR SPACE MODELS OF KYIV CITY PETITIONS

ЕНЕРГЕТИКА

Гламаздін П.М., Дяченко А.А.
ЗБАГАЧЕННЯ КИСНЕМ ДУТТЬОВОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гаврилова А.А., Суровицький С.В., Майзеліс А.О.
СПІВОСАДЖЕННЯ ЦИНКУ З НІКЕЛЕМ У ПІРОФОСФАТНО-ЦИТРАТНОМУ ЕЛЕКТРОЛІТІ

Голуб Л.С., Левченко Є.П.
РОЗРОБКА ДОБАВОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ОЛІЙНОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Zabiiaka N.A., Kanunnikova N.A., Bukatenko N.O.
INFLUENCE OF KINETIC PARAMETERS ON HYDROGEN RELEASE BY INTERACTION OF AK7 ALLOY WITH ALKALINE-HALOGENIDE SOLUTION

Миронюк О.В., Баклан Д.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЕНЕРГІЇ СТОХАСТИЧНИХ СУПЕРГІДРОФОБНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Фролова Н.Е., Тищенко О.М., Губар Т.М., Когут Д.О., Овсяник А.Г.
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СТРАВ ІЗ ПОЛІЗЕРНОВОЇ СУМІШІ ВЕГІТАРІАНСЬКОГО МЕНЮ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ ТА АЮРВЕДИЧНИХ КАФЕ

ТРАНСПОРТ

Волков Д.В.
ВПЛИВ ЗИМОВИХ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ НА ОПІР РУХУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Дакі О.А., Якусевич Ю.Г., Тришин В.В., Ліганенко В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ Й ПАДІННЯ ТИСКУ ПРИ КИПІННІ ХОЛОДОАГЕНТІВ У ПЛАСКИХ ЗМІЙОВИКАХ

Дакі О.А., Якусевич Ю.Г., Тришин В.В., Ліганенко В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОТРУБНОГО КИПІННЯ ХОЛОДОАГЕНТІВ У ВИПАРНИКАХ

Danylyan A.H., Tiron-Vorobiova N.B., Maslov I.Z., Kulahin E.O.
IDENTIFICATION OF OPTIMIZATION APPROACHES TO THE DEEP HEAT RECOVERY PROCESS OF MARINE DIESEL ENGINES

Кужелович В.І., Мельніков С.М.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ловська А.О., Фомін О.В., Рибін А.В., Лебідь Г.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ НАПІВВАГОНА ІЗ ЗАМКНЕНОЮ ХРЕБТОВОЮ БАЛКОЮ, ЗАПОВНЕНОЮ НАПОВНЮВАЧЕМ

Мельник О.М., Бичковський Ю.В.
УРАХУВАННЯ ФАКТОРА СТРЕСУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

Урум Н.С., Федунов В.М., Бажак О.В.
МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ ОБ’ЄКТІВ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА МОРІ

Шевченко Ю.В., Акмалдінова В.Є., Волковська Г.Г.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦИФРОВИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА ТРАНСПОРТНУ ГАЛУЗЬ

БУДІВНИЦТВО

Азізов Т.Н., Срібняк Н.М., Циганенко Л.А.
ВИЗНАЧЕННЯ КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ЕЛЕМЕНТА В НОРМАЛЬНІЙ ТРІЩИНІ

Нікулін О.Ф., Добряк Д.О., Крикун О.М., Кравченко Н.В., Савченко О.В., Луценко Ю.В.
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІКАРБОНАТУ АБО ІНШОГО ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЛЕГКОСКИДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

ГЕОДЕЗІЯ

Тимошевська Т.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КАДАСТРОВИХ РОБІТ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

ЕЛЕКТРОНІКА

Осадчук О.В., Крилик Л.В., Звягін О.С., Осадчук Я.О.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО АВТОГЕНЕРАТОРНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ