Том 31 (70) № 4

Том 31 (70). № 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Поліщук М.М., Ткач М.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЯ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ПІДНІМАЛЬНОЇ СИЛИ МОБІЛЬНОГО РОБОТА ДОВІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Залюбовский М.Г., Панасюк И.В., Малышев В.В.
СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА БЕЗ ИЗБЫТОЧНОЙ СВЯЗИ ГАЛТОВОЧНОЙ МАШИНЫ

ПРИЛАДИ

Черепанська І.Ю., Безвесільна О.М., Сазонов А.Ю., Бродський Ю.Б., Прядко В.А.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ПРИЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Михалевський Д.В.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КАНАЛІВ СТАНДАРТУ 802.11 НА ОСНОВІ КВАДРАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ

Новіков В.І., Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Гуйда О.Г.
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АЛГОРИТМУ ЦИФРОВОГО АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ПОВІТРЯ В САЛОНІ МОБІЛЬНОГО ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЛІТАЮЧОЇ (ПОВІТРЯНОЇ) СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

Семенець Д.А., Васильчук Д.П., Кобилянський Б.Б., Романуша В.О.
ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНО-ОПЕРАТОРНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВЩИННО-ЗСУВНИХ КОЛИВАНЬ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАТОРІВ

Ушкаренко А.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДСИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бабіч В.Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ДИСКРЕТНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА ЗА ДІЇ ВИПАДКОВИХ ЗБУРЕНЬ

Вакалюк Т.А., Болотіна В.В., Чижмотря О.Г., Чижмотря О.В., Генвальдт А.С.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ FREELANCE БІРЖІ

Глухова Н.В.
ВИЯВЛЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ОЗНАК ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ АНАЛІЗУ ГІСТОГРАМ ЯСКРАВОСТІ

Дубко В.О.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ З ВИПАДКОВОЮ СТРУКТУРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Клябіна Т.М., Беглов К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНІБАРАМИ

Левкін Д.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Мещеряков Д.В.
НЕЧИСЛОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ИНФРАКРАСНОЙ СИСТЕМЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Oleshchenko L.M., Lysenko O.О.
SOFTWARE METHOD FOR CLUSTERING SOFTWARE TESTING REPORTS USING KNN ALGORITHM

Поперешняк С.В.
ЗАСІБ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ БІТОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ НА ВИПАДКОВІСТЬ

Савчук Т.О., Ваховський В.М.
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ФОНДОВОГО РИНКУ АКЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Хома Ю.В., Микитин І.П., Артемук С.І., Бридінський В.А.
НЕЙРОКОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ OPEN BCI ТА ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

ЕНЕРГЕТИКА

Бєляновська О.А., Пустовой Г.М., Суха І.В., Скляренко О.І., Сухий М.П., Губинський М.В., Сухий К.М.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО МОДУЛЯ ПАРОВОЇ КОМПРЕСІЙНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Гулей О.Б.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВУГІЛЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИДОБУТКУ ДЛЯ ПАРОКИСНЕВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ В СТАЦІОНАРНОМУ ШАРІ

Назарова І.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ

Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Мороз О.С., Старченко О.С.
ВПЛИВ РІЗНОЙМЕННОЇ ЗАКРУТКИ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА МЕЖІ СТАЛОЇ РОБОТИ СТАБІЛІЗАТОРНОГО ПАЛЬНИКА ПРИ МІКРОДИФУЗІЙНОМУ СПАЛЮВАННІ ГАЗУ

МЕТАЛУРГІЯ

Тарасов В.К., Воденнікова О.С., Румянцев В.Р., Воденнікова Л.В., Бабошко Д.Ю.
ПОШУК ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ В ЦЕХАХ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Іваненко О.І., Гомеля М.Д., Панов Є.М.
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ДИМОВИХ ГАЗІВ ПЕЧЕЙ ВИПАЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОДІВ

Казимиренко Ю.О., Дрозд О.В., Жарський Є.В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ КРИШТАЛЕВОГО СКЛА НА ПОРОШОК

Фролова Л.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО ОКИСЛЕННЯ 4-НІТРОФЕНОЛУ

Шишкин А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИЦЕЛЛООБРАЗУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ СМЕСЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ РЕАКЦИОННОГО ПОРОШКОВОГО БЕТОНА

Шишкина А.А.
ПОРИСТЫЕ РЕАКЦИОННЫЕ ПОРОШКОВЫЕ БЕТОНЫ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Безусов А.Т., Палвашова Г.І., Доценко Н.В., Афанасьєва Т.М.
ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ

Воєвода Н.В., Легутенко А.С.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ІКРИ ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ З ГАРБУЗОМ

Чижевська Л.А., Польовик В.В., Корецька І.Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУПІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

ТРАНСПОРТ

Жук М.М., Півторак Г.В., Гіць І.І., Козак М.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ ТРАНСПОРТУ У РАЗІ МІСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ДЕРЕВ РІШЕНЬ

Кiрсанова В.В., Биковець Н.П., Чумаченко М.Н., Бражник І.Д.
НАФТОШЛАМ СУДНОПЛАВСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ БІОДЕГРАДАЦІЇ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Кухтик Н.О.
УТОЧНЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ ПРОГРІВАННЯ ДВИГУНА В ПРОЦЕСІ РУХУ

Табуненко В.О., Марценяк О.П., Кужелович В.І.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАТРУЛЮВАННЯ В ЗОНІ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

БУДІВНИЦТВО

Василишин В.Я.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ДИЗАЙНУ В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Василишин Я.В.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО УПОРЯДКУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Орлова О.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ДВОТАВРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ КРУЧЕННІ

ГЕОДЕЗІЯ

Liu Chang, Mamonov K.A., Kondratyuk I.V., Kanivets О.M.
GEOINFORMATION SYSTEMS: FEATURES OF REALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF PREPARATION OF MASTERS

Русіна Н.Г., Люльчик В.О., Кийко Н.М., Кушнірук О.М., Рудько О.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3D КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Савчук Л.В., Доскіч С.В.
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЯЗІВСЬКОГО ТА НЕМИРІВСЬКОГО РОДОВИЩ СІРЧАНИХ РУД

ЕЛЕКТРОНІКА

Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ ТУНЕЛЬНО-РЕЗОНАНСНОГО ДІОДА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ