Том 29 (68) № 2

Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Бадаев Ю.И., Ганношина И.Н., Лагодина Л.П.
СЕГМЕНТ РАЦИОНАЛЬНОЙ КРИВОЙ БЕЗЬЕ 5-Й СТЕПЕНИ С ЗАДАННЫМИ КРИВИЗНАМИ НА КОНЦАХ СЕГМЕНТА

Броварець О.О.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АГРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕХАНІКО-КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ТИПУ ПІДВІСКИ ЇЇ РОБОЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Реута О.В., Хабраман Хаді
ПОБУДОВА 3D-ВЕЙВЛЕТІВ ХААРА ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Равська Н.С., Парненко В.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДИСКОВИХ ОБКАТНИХ ФРЕЗ З НЕРІВНОМІРНИМ КРОКОМ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Дзержинська О.В.
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ОПОРНОЇ ПОВЕРХНІ КРОКУЮЧОГО РУШІЯ З ҐРУНТОМ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Шмельов Ю.М., Владов С.І., Клімова Я.Р.
МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ У ДВИГУНІ ВЕРТОЛЬОТУ МІ-8МТВ

Щербань А.П.
СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРЯДНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЖЕРЕЛАХ ЖИВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Garbuz S.K., Titov S.D.
THE STAKEHOLDERS’ MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROJECT BASED ON THE APPLICATION OF OPTIMAL STRATEGIES FOR MATRIX GAME

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Лободзинський В.Ю., Довгаль М.О., Мудрик В.І.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

ПРИЛАДИ

Цокота М.В., Тимчик Г.С.
МЕХАНІЗМИ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ ТКАНИНАМИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Максимюк Т.А., Думич С.С., Брич М.В., Яремко О.М.
МЕТОД АДАПТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІЦЕНЗІЙНИХ РАДІОЧАСТОТНИХ РЕСУРСІВ ОПЕРАТОРАМИ МЕРЕЖ LTE

Мацуй А.М., Кондратець В.О.
РАДІОКАНАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЕРТОВИХ ЧАСТИН АГРЕГАТІВ НА НЕРУХОМІ

Михальчан В.С.
ДВУХЭТАПНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Пиротти Е.Л., Злепко С.М., Кривоносов В.Е.
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Семенов А.О.
РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ ДУФФІНГА-ХОЛМСА

Скулиш М.А., Романов О.І., Глоба Л.С.
ПРИНЦИП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОКІВ У ГЕТЕРОГЕННОМУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ямненко Ю.С., Терещенко Т.О., Хохлов Ю.В., Бучек П.І., Клепач Л.Є.
УЗАГАЛЬНЕНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИСКРЕТНИХ ФУНКЦІЙ В ОБЕРТОВІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ CDMA

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бабаков Р.М.
ФОРМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СИНТЕЗА МИКРОПРОГРАММНОГО АВТОМАТА С ОПЕРАЦИОННЫМ АВТОМАТОМ ПЕРЕХОДОВ

Власюк А.П., Жуковська Н.А., Жуковський В.В., Федорчук В.Ю.
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ НА ПРОСТОРОВИЙ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ГРУНТОВОГО МАСИВУ

Гнатовская А.А., Мещеряков Д.В., Черепанова Е.В.
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ ИНФРАКРАСНОЙ СИСТЕМОЙ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Жученко О.А., Цапар В.С.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ГРАФІТУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ

Калініченко Ю.В.
АДАПТИВНИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ДИНАМІЧНОГО АЛФАВІТНО-ЦИФРОВОГО РЯДУ

Качурівський В.О.
ПОБУДОВА АДАПТИВНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API

Коваленко О.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Корж Р.О.
ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Котунов В.О., Сліпченко В.Г.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО МОСТУ МІЖ МЕРЕЖАМИ RS-485 ТА ETHERNET

Лобов В.Й., Куменко С.О.
ГАЗОПОВІТРЯНА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА

Медушевський С.В.
ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД ПІДХОДУ ДО ВАЛІДАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Миронець І.В., Шкребтій А.В., Борисенко В.А.
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН: АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ДЛЯ БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМ ІЗ МЕХАНІЗМОМ ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ

Савенко О.С.
АРХІТЕКТУРА РОЗПОДІЛЕНОЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Стахов Р.О.
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ В АЛГОРИТМАХ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ТЕХНОЛОГИИ JSON WEB TOKEN

Тільняк Ю.Я., Корнага Я.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГІБРИДНИХ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ В ДІАГНОСТИЦІ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ БОРТОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Чекурін В.Ф., Химко О.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ

Шевченко В.В., Заєць С.С., Богачов Є.В., Коробцов Є.І.
СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ВЕРСТАТАХ ІЗ ЧПК

Щапов П.Ф., Томашевский Р.С., Бородай В.А., Горбулич А.В.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БИМ-АНАЛИЗА ДЛЯ МОНИТОРИНГА КРОВОПОТЕРЬ

ЕНЕРГЕТИКА

Васюченко П.В., Кирисов И.Г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА НАГРУЗКИ

Крот О.П.
МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ

Олійник Ю.С.
ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Черная В.О., Мельник О.Е., Омельченко А.В.
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Калініченко О.В.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НА НИХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГІРСЬКОГО МАСИВУ

Кобылянский Б.Б., Мнухин А.Г.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Kosenko A.V.
WAYS OF INCREASING QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RECOVERY PERCENTAGES OF ORE IN CONDITIONS OF DEEP HORIZONS OF THE MINES OF KRIVBASS

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ткаченко Н.А., Дец Н.О., Вікуль С.І., Ланженко Л.О., Скрипніченко Д.М.
ПАРАМЕТРИ ОТРИМАННЯ ЕКСТРАКТІВ ECHINACEA PURPUREA ТА ECHINACEA PALLIDA ДЛЯ ХАРЧОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Земліна Ю.В., Антоненко А.В., Грищенко І.М., Ліфіренко О.С., Криворучко М.Ю., Данілов І.С.
КРІОТЕХНОЛОГІЯ ДЕСЕРТІВ «СОРБЕТ»

Колоскова Г.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДІЄНТУ У ВИПАДКУ ЗАПАЮВАННЯ ПЛАСТИКОВОЇ ТАРИ НА ЯКІСТЬ ЇЇ ВМІСТУ

Севастьянова О.В., Пилипенко Л.М., Маковська Т.В., Гончаров Д.С.
НЕЖИРНІ СИРКОВІ ДЕСЕРТИ З РОСЛИННИМИ БІОКОРЕКТОРАМИ

Скрипніченко Д.М., Дец Н.О., Ланженко Л.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАЛЬЦІЙ ХЛОРИДУ В ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКИХ ПРОБІОТИЧНИХ СИРІВ

Шульга О.С., Шульга С.І.
БІОДЕГРАДАБЕЛЬНА ЇСТІВНА ПЛІВКА ТА ПОКРИТТЯ ЯК СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ВІТАМІНІВ У КОНДИТЕРСЬКІ ТА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ

ТРАНСПОРТ

Бойків М.В., Житенко О.В., Діхтяр О.В.
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ

Братченко О.В., Громов В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНІВ ЗНОСУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Добровольський О.С., Карев С.В., Ступак Н.С., Овчинніков Д.В., Ричок С.О.
ВПЛИВ ВМІСТУ СПИРТУ В БЕНЗИНІ НА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ СУЧАСНОГО ДВИГУНА

Кузькін О.Ф.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА РІВНЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗАПОРІЖЖЯ

Ловська А.О., Рибін А.В.
МОДАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ ЗЧЛЕНОВАНОГО ТИПУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПОРОМІ

БУДІВНИЦТВО

Ковальов В.В., Броневицький С.П.
ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

Лучковский И.Я., Чепурной Д.А., Есакова С.В.
АКТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА ПРИ ГИБКОЙ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ НАГРУЗКЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ОДНОРОДНОГО И МНОГОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ

Нечепуренко Д.С., Данилова Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

ГЕОДЕЗІЯ

Пілічева М.О., Кінь Д.О.
МАСШТАБ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ МІСЦЕВОГО РІВНЯ

ЕЛЕКТРОНІКА

Крилов А.В., Ямненко Ю.С.
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В MICROGRID ІЗ ВПРОВАДЖЕНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ INTERNET OF THINGS