Том 28 (67) № 2

Том 28 (67). № 2, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

Гусынин А.В.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ В ТЕХНОГЕННОЙ СФЕРЕ

Дубко В.О.
МОДЕЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ

Єремєєв І.С., Дичко А.О.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА

Єремєєв І.С.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ПОЛІГОНІВ

Кисельов В.Б., Туранська О.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТА ДАНИХ МІЖ ДВОМА ВУЗЛАМИ В СИСТЕМІ CASTALIA

Кузьменко Б.В.
ХОЛОДНИЙ ЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ І ХОЛОДНА ТРАНСМУТАЦІЯ ЯДЕР. РЕАКТОР РОССІ

Левченко В.В.
ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ВОЛНЫ В РЕГУЛЯРНО-СЛОИСТОЙ СРЕДЕ С ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕМ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА

Лисенко О.І., Явіся В.С.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ НАНОСУПУТНИКА

Новіков В.І.
МЕТОД ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ ЖИТТЯ БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ З НАДЛИШКОВОЮ КІЛЬКІСТЮ ВУЗЛІВ ПІД ЧАС СТЕЖЕННЯ ЗА ЦІЛЯМИ МОНІТОРИНГУ

Распопов В.Б.
ІНЖЕНЕРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГА

Романюк А.В.
ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВУЗЛАМИ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Sobolev V.A.
PRACTICAL APPROACH TO ENVIRONMENTALLY SAFE VITAL ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS

Соколовська Н.І., Кузьменко Б.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ: ДЕЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ